ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

สนใจสมัครหลักสูตรศักยภาพด้านการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค

photo  , 640x478 pixel , 36,782 bytes.

พร้อมสู่การเป็นนักคุ้มครองผู้บริโภคแบบมืออาชีพ

โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้  สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.มอ.)

ได้จัดประชุมวิชาการด้านคุ้มครองผู้บริโภค เป็นลักษณะหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 ครั้ง ประกอบด้วย

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-29 ตุลาคม 2553 เรื่อง หลักการพื้นฐานด้านคุ้มครองผู้บริโภค และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานคุ้มครองผู้บริโภค

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง การจัดการความรู้ในด้านคุ้มครองผู้บริโภคและ การประเมินความเสี่ยงผลกระทบทางสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ

ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 25-28 มกราคม 2553 เรื่อง กระบวนการจัดการเครือข่ายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค และระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคจากภาครัฐ เช่น อนุกรรมการสคบ.ประจำจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  เภสัชกร/เจ้าพนักงานเภสัชกรรม/นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ผู้สนใจขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชนด้านคุ้มครองผู้บริโภคตลอดจนเครือข่ายที่สนใจ

หมายเหตุ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการระบบสุขภาพ สามารถลงทะเบียนและเก็บเป็นหน่วยกิตสำหรับรายวิชา Health Consumer Protection  ได้

              หากสนใจเข้าร่วมสามารถติดต่อสอบถามและลงทะเบียนเรียนได้

                                                                      คุณเยาวลักษณ์ ศรีสุกใส

                                                                      ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อการคุ้มครองฯ
                                                                      โทร 074-282902 โทรสาร 074-282901

              ท่านที่จะสมัครเรียนต้องจ่ายค่าลงทะเบียนครั้งละ 2,000 บาท สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐสามารถใช้สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้และไม่ถือเป็นวันลา

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 8885
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง