กิจกรรม

สสจ.ระนองจัดเวทีสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

by โกแบ็ก @July,21 2010 21.00 ( IP : 118...186 ) | Tags : กิจกรรม , เอกสารประกอบกิจกรรม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองจัดเวทีสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดระนองปีงบประมาณ2553

วันที่ 21 กรกฎาคม2553 เวลา13.00น."นายธงชัย กีรติหัตถยากร"นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนองเป็นประธานกล่าวเปิดเวทีส่งเสริมการสร้งเครือข่ายฯแทนผู้ราชการจังหวัดระนองณ.โรงแรมไอเฟลอินน์อำเมืองจังหวัดระนองโดยภาคีเครือข่ายเข้าร่วมจำนวน40ตน นายแพทย์กล่าวว่างานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพหรือด้านอื่นก็ตามถือว่าเป็นงานทีสำคัญท่านผู้ฝากมาท่านให้ความสำคัญเรื่องเป็นอย่างมากเพราะว่าที่ผ่านมาประชาชนทั่วไปได้รับผมกระทบเรื่องการเอารัดเอาเปรียบของผู้ประกอบการโดยไม่คำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคเลยฉะนั้นวันนี้ถือว่าพี่น้องภาคีเครือข่ายได้มาร่วมกันสร้างเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมเวที

เวลา09.00-12.00น."เภสัชกรสมชาย ละอองพันธุ์ " วิทยากรจากสถาบันการจัดการสุขภาพภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และเป็นผู้ประสานงานศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสงขลา ได้กล่าวถึงภาพรวมสถานการณ์ที่มีผู้บริโภคจำนวนหนึ่งหารือผ่านรายการแลบ้านแลเมือง วิทยุ มอ. 88.0  MHz. เรื่อง ความไม่เป็นธรรมจากการถูกเรียกเก็บเงิน 107 บาท  จนมาสู่การหารือและทำความเข้าใจการทำงานร่วมกันของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคของจังหวัดสงขลาพร้อมกับนำเสนอบทบาทการทำงานด้านการคุ้มครองฯให้กับพี่น้องเครือข่ายจังหวัดระนองได้รู้บทบาทการทำงานของงานคุ้มครองผู้บริโภค

เวลา 14.00น.การเสวนากลุ่มโดยมีตัวแทนจากสำนักงานอัยการจังหวัดระนอง  ตัวแทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง ตัวแทนประชาชนและ หัวหน้างานคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง บทบาทหน้าที่การทำงานคุ้มครองผู้บริโภคของแต่ส่วนที่รับผิดชอบ กรณีศึกษาที่แต่ละหน่วยงานเคยแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภค ซึ่งแต่ละหน่วยงานก็นำข้อมูลมาแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ เภสัชกรสมชาย ละอองพันธ์ผู้ดำเนินการเสวนา ได้สอบถามในหลากหลายประเด็นที่ยังคงค้างคาใจ ผู้บริโภค เช่น การตรวจสอบตัวอย่างอาหารแล้วสามารถเปิดเผย ประกาศและเผยแพร่สู่สาธารณะได้หรือไม่  การเจราไกล่เกลี่ยของอัยการ ยึดหลัก ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายหรือไม่ เป็นต้น

คุณสุชีพ พัฒน์ทอง ตัวแทนภาคประชาชนด้าน คุ้มครองผู้บริโภคด้านหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้กล่าวถึงแนวทางการเปิดศูนย์พิทักษ์ภาคประชาชน เพิ่มขึ้นในอีกหลายอำเภอ และจะเป็นช่องทางหนึ่งในการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผู้บริโภคในพื้นที่ จ.ระนอง พร้อมได้พูดคุยในประเด็น การจะพัฒนาศักยภาพศูนย์ฯ ให้สามารถแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภค การเชื่อมประสานกับองค์กรผู้บริโภคในพื้นที่

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 3733
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง