เช่าซื้อรถยนต์

เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

คำชี้แจงสำหรับผู้บริโภค

ขอแสดงความชื่นชมว่า ท่านถือเป็นผู้บริโภคที่ตระหนักและรู้จักปกป้องสิทธิของตนเอง พวกเราทีมงานของศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสงขลา สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)ได้เปิดช่องทางทุกข์และให้คำปรึกษาปัญหาแก่ผู้บริโภค โดยเปิดรับเรื่องร้องทุกข์ online

ท่านสามารถปรึกษาผ่านทาง

คำแนะนำในการแจ้งเหตุ-ร้องทุกข์ : ท่านควรระบุข้อมูลเหล่านี้ให้ครบถ้วนเช่นใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร พร้อมทั้งข้อมูลเพิ่มเติมเช่นหลักฐาน การติดต่อกลับ คำแนะนำที่ดีกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ เพื่อให้ทางทีมงานสามารถติดตามประสานงานได้สะดวกขึ้น

ซื้อรถยนต์แชฟโรเลต ออฟตร้า ซีเอ็นจี เครื่องดับ บริษัทไม่รับผิดชอบ

by ปรวรรณ ธรรมวาโร @July,19 2010 14.08 ( IP : 202...248 ) | Tags : เช่าซื้อรถยนต์

ซื้อรถยนต์นั่ง ส่วนบุคคลของรถยนต์เชฟโรแลต ออฟต้า ซีเอ็นจี เมื่อวันที่ 7 พ.ย.51 จากบริษัท แชฟโลเรต หาดใหญ่ จำกัด เมื่อซื้อมา วันที่ 7 ก.พ.53 ก็พบว่า ขับรถยนต์ขึ้นเนินสูง เบาเครื่อง เครื่องยนต์ดับ ทำให้รถยนต์คันดังกล่าวไหลลงเนิน เบรคไม่อยู่ จึงนำรถยนต์ไปตรวจสอบที่ศูนย์บริการของหาดใหญ่  ผลการตรวจสอบของศูนย์ฯ ได้แจ้งว่าสาเหตุุการดับเพราะแรงดันของก๊าซที่เติมมาระดับไม่คงที่ ทำให้เบาเครื่องยนต์จึงดับ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ แต่หากเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ บริษัทจะทำได้แค่เพียงนำเครื่องยนต์ไปจูนเครื่องให้ใหม่เท่านั้น การที่ผู้บริโภคจะเรียกร้องให้เปลี่ยนรถใหม่นั้น คงไม่สามารถดำเนินการให้ได้ และบริษัทจะไม่รับรองว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก

Comment #1ชี้แจงกรณีเชฟโรเลตออฟตร้า ซีเอ็นจี เบาดับ
คุณทนงค์ วงค์ศิลป์
Posted @July,21 2010 15.34 ip : 222...93

เนื่องจากกรณีคุณปรวรรณ  ธรรมวาโร  เจ้าของรถยนต์เชฟโรเลตออฟตร้า ซีเอ็นจี หมายเลขทะเบียน กม-6402 สข.  หมายเลขเครื่องยนต์ F16D3-2487041  หมายเลขตัวถัง  KL1NA35618H106699  วันที่ออกรถ  5  มกราคม  2552
              โดยเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 53  ลูกค้าได้นำรถเข้าเช็คที่ศูนย์บริการเชฟโรเลตหาดใหญ่ และแจ้งอาการเครื่องยนต์ดับขณะใช้ก๊าซ  จากการตรวจเช็คมีสาเหตุเนื่องมาจากค่าแรงดันก๊าซต่ำ และทางบริษัทฯได้ทำการแก้ไขและตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่เทคนิคของศูนย์บริการโดยการปรับจูนค่าแรงดันให้ได้ตามค่ามาตรฐาน  เนื่องจากการตรวจพบค่าแรงดันก๊าซต่ำในขณะนั้น  ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จ  และผู้ร้องได้รับรถกลับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยในปัจจุบันรถยนต์ได้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน  พร้อมกันนี้ในฐานะผู้ประกอบการได้มีการรับผิดชอบต่อการสร้างความพึงพอใจของลูกค้าและเพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้รถยนต์เชฟโรเลตของลูกค้า  ซึ่งหากเกิดปัญหาที่มีสาเหตุจากความบกพร่องเดิมที่ได้ทำการแก้ไขไปแล้ว  นับตั้งแต่วันที่ลูกค้ารับรถไปนั้น  บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ ยังคงให้การดูแลคุ้มครองรถยนต์ของผู้ร้องและยินดีพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ร้องเป็นกรณีพิเศษภายใต้การรับประกันคุณภาพของเชฟโรเลต เนื่องจากข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ได้มีรายงานไว้ในช่วงรับประกัน กรณีเกิดความเสียหาย ผู้ร้องจะยังได้รับการดูแลโดยศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของเชฟโรเลต โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด  และทางสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสงขลา ได้นัดเจรจาไกล่เกลี่ย  โดยทางบริษัทฯ เสนอขยายระยะเวลาการรับประกันให้กับลูกค้าพร้อมกับเปลี่ยนชุดอะไหล่ควบคุมแรงดันให้ใหม่ แต่ผู้ร้องปฏิเสธและยังมีความประสงค์ให้บริษัทฯ เปลี่ยนรถยนต์คันใหม่ตามข้อเรียกร้องเดิม
   
                                                                                        จึงเรียนมาเพื่อทราบ      
                                                                                          ทนงค์    วงค์ศิลป์
                                                                                (ผู้จัดการศูนย์บริการเชฟโรเลต)

Comment #2ชี้แจงกรณีเชฟโรเลตออฟตร้า ซีเอ็นจี เบาดับ
คุณทนงค์ วงค์ศิลป์
Posted @July,21 2010 15.36 ip : 222...93

เนื่องจากกรณีคุณปรวรรณ  ธรรมวาโร  เจ้าของรถยนต์เชฟโรเลตออฟตร้า ซีเอ็นจี หมายเลขทะเบียน กม-6402 สข.  หมายเลขเครื่องยนต์ F16D3-2487041  หมายเลขตัวถัง  KL1NA35618H106699  วันที่ออกรถ  5  มกราคม  2552
              โดยเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 53  ลูกค้าได้นำรถเข้าเช็คที่ศูนย์บริการเชฟโรเลตหาดใหญ่ และแจ้งอาการเครื่องยนต์ดับขณะใช้ก๊าซ  จากการตรวจเช็คมีสาเหตุเนื่องมาจากค่าแรงดันก๊าซต่ำ และทางบริษัทฯได้ทำการแก้ไขและตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่เทคนิคของศูนย์บริการโดยการปรับจูนค่าแรงดันให้ได้ตามค่ามาตรฐาน  เนื่องจากการตรวจพบค่าแรงดันก๊าซต่ำในขณะนั้น  ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จ  และผู้ร้องได้รับรถกลับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยในปัจจุบันรถยนต์ได้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน  พร้อมกันนี้ในฐานะผู้ประกอบการได้มีการรับผิดชอบต่อการสร้างความพึงพอใจของลูกค้าและเพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้รถยนต์เชฟโรเลตของลูกค้า  ซึ่งหากเกิดปัญหาที่มีสาเหตุจากความบกพร่องเดิมที่ได้ทำการแก้ไขไปแล้ว  นับตั้งแต่วันที่ลูกค้ารับรถไปนั้น  บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ ยังคงให้การดูแลคุ้มครองรถยนต์ของผู้ร้องและยินดีพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ร้องเป็นกรณีพิเศษภายใต้การรับประกันคุณภาพของเชฟโรเลต เนื่องจากข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ได้มีรายงานไว้ในช่วงรับประกัน กรณีเกิดความเสียหาย ผู้ร้องจะยังได้รับการดูแลโดยศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของเชฟโรเลต โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด  และทางสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสงขลา ได้นัดเจรจาไกล่เกลี่ย  โดยทางบริษัทฯ เสนอขยายระยะเวลาการรับประกันให้กับลูกค้าพร้อมกับเปลี่ยนชุดอะไหล่ควบคุมแรงดันให้ใหม่ แต่ผู้ร้องปฏิเสธและยังมีความประสงค์ให้บริษัทฯ เปลี่ยนรถยนต์คันใหม่ตามข้อเรียกร้องเดิม
   
                                                                                                        จึงเรียนมาเพื่อทราบ      
                                                                                                          ทนงค์    วงค์ศิลป์
                                                                                                  (ผู้จัดการศูนย์บริการเชฟโรเลต)

Comment #3วิธีขับรถแก๊ซ เอ็น จี วี
เก๋
Posted @August,30 2010 10.45 ip : 222...70

เวลาเบาเครื่องทุกครั้งต้องใส่เกียร์ว่าง และถ้าจะเร่งเครื่องอีกครั้งก็ใส่เกียร์ตามความแรงของรถ

Comment #4aveo cngต้องใข้น้ำมันสลับกับก๊าซมั้ย..
thakorn
Posted @September,05 2011 04.01 ip : 125...23

aveo cngต้องใข้น้ำมันสลับกับก๊าซมั้ย..มีคนบอกว่าต้องใช้น้ำมันบ้างไม่งั้นอุปกรณ์จะเสื่อม..จริงหรือไม่

แสดงความคิดเห็น

« 7931
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง