กิจกรรม

จัดทำแผนที่ระบบคุ้มครองผู้บริโภค จ.สุราษฎร์ฯ

by twoseadj @March,29 2010 09.44 ( IP : 202...254 ) | Tags : กิจกรรม , เอกสารประกอบกิจกรรม

เมืองหอยใหญ่ ฯ เปิดมิติใหม่ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยการจัดประชุมจัดทำแผนที่เครือข่ายระบบคุ้มครองผู้บริโภคและกลไกการทำงานคุ้มครองผู้บริโภค มุ่งหวังเพื่อพัฒนาให้ระบบการทำงานคุ้มครองของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2553 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศรีวิชัย เอ โรงแรมวังใต้  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี(สสจ.สุราษฎร์ธานี)ร่วมกับคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสุราษฎร์ธานี(สคบ.สุราษฎร์ธานี) จัดประชุม การจัดทำแผนที่ระบบคุ้มครองผู้บริโภคและกลไกการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภายในจังหวัดซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ สื่อมวลชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างล้นหลาม

 คำอธิบายภาพ : pic4bb06bec74f4d

ภายในงานมีกิจกรรมสำคัญ เช่น การให้ความรู้เรื่อง อันตรายจากสารห้ามใช้จากเครื่องสำอาง การรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผู้บริโภค กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติ จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ เรื่องความสำคัญของปัญหาคุ้มครองผู้บริโภค

 คำอธิบายภาพ : img_1903

ต่อมา ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์ ได้กล่าวให้เห็นภาพรวมการทำงานคุ้มครองผู้บริโภค ภายใต้โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้ ปีที่ 2 ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ การพัฒนาให้ระบบคุ้มครองผู้บริโภคมีความเข้มแข็ง คำว่า เข้มแข็ง คือ การทำงานประสานงาน เข้าใจและร่วมกันลดช่องว่างหรืออุปสรรคบางอย่างที่เกี่ยวกับงานคุ้มครองผู้บริโภค นอกจากนี้ยังกล่าวถึงกิจกรรมที่สำคัญอันจะช่วยให้เกิดความเข้าใจระหว่างคนทำงานคุ้มครองผู้บริโภคด้วยกัน คือ การจัดทำแผนที่ระบบคุ้มครองผู้บริโภคของแต่ละจังหวัด แผนงานหนึ่งที่สำคัญมากและต้องการให้เกิดขึ้นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการพัฒนาจนกลายเป็นองค์การอิสระด้านคุ้มครองผู้บริโภค

 คำอธิบายภาพ : pic4bb06c40bc6da

ช่วงที่ 3 รองนายก กอเส็ม ดาอี รองนายกเทศมนตรีตำบลปริก บรรยายในหัวข้อเรื่องบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับงานคุ้มครองผู้บริโภค ท่านเล่าให้ฟังถึงภารกิจที่เทศบาลตำบลปริกกำลังดำเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งขณะนีมีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคเทศบาลตำบลปริกขึ้น กิจกรรมระยะแรกของศนย์ฯ จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพแกนนำและผู้บริโภคในท้องที่ ส่วนในอนาคตจะมีการพัฒนาให้กลายเป็นองค์การอิสระผู้บริโภคขึ้น

 คำอธิบายภาพ : img_1924

ช่วงที่ 4 มีกิจกรรมเวทีอภิปรายกลุ่ม เรื่องพลังของผู้บริโภค กรณีศึกษา ทุกข์ของหมู่บ้านดลฤดี หาดใหญ่ ดำเนินการเสวนากลุ่ม โดย คุณภาคภูมิ โภชนุกูล และเภสัชกรสมชาย ละอองพันธุ์ โดยมีผู้เข้าร่วม คือ  จ่าสิบตำรวจเติม สุขเอียด และคุณไพบูลย์ หนูดำแก้ว ผู้เสียหายจากกรณีบ้านดลฤดี สร้างบ้านไม่ได้มาตรฐานและมีการปลอมแปลงเอกสาร ซึ่งผู้เสียหายทั้งสองท่านได้เล่าให้เห็นทุกข์ที่ได้รับจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ และเส้นทางการต่อสู้ของผู้บริโภค


    นอกจากนี้ทีมงานที่ทำงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคของจังหวัดสุราษฎร์ธานี อันประกอบด้วย อัยการจังหวัด ผู้แทนสำนักงานจังหวัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ทำงานด้านการแก้ปัญหาของผู้บริโภค

 คำอธิบายภาพ : map

กิจกรรมในช่วงบ่าย มีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมออกเป็น 6 กลุ่ม เพื่อระดมความคิดเห็น เรื่อง สถานการณ์ผู้บริโภคของจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายละเอียดขององค์กรผู้บริโภคภายในจังหวัดสุราษฎร์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาใช้สำหรับการทำงานของจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป

รายงานโดย เภสัชกร สมชาย ละอองพันธุ์ ผู้ประสานงานวิชาการศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสงขลา

Relate topics

Comment #1ขอให้กำลังใจครับ
BK201
Posted @April,06 2010 20.29 ip : 118...210

ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณ ทางผู้จัดงานไม่ว่าจะเป็น สสจ.สุราษฎร์ฯ  อ.พงค์เทพ และคณะวิทยากรทุกท่าน ที่ได้จัดให้มีเวทีกิจกรรมตรงนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก กระผมเองก็ได้รับความรู้ต่างๆมากมายจริงๆ จนคิดว่าน่าจะมีการจัดอีกในปีต่อไปอีก ก็ขอให้กำลังใจในการทำงานของทุกๆท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในงานนี้ด้วยครับ

แสดงความคิดเห็น

« 1844
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง