ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

อสม.หาดใหญ่คึกคักเร่งพัฒนาศักยภาพ

 • photo , 2592x1944 pixel , 502,140 bytes.
 • photo , 2592x1944 pixel , 607,311 bytes.
 • photo , 2592x1944 pixel , 388,346 bytes.
 • photo , 2592x1944 pixel , 464,261 bytes.
 • photo , 2592x1944 pixel , 553,598 bytes.
 • photo , 2592x1944 pixel , 450,008 bytes.
 • photo , 2592x1944 pixel , 519,171 bytes.
 • photo , 2592x1944 pixel , 404,435 bytes.

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เมื่อวันที่ 14 มกราคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 โดยมี อสม. ที่สนใจเข้าร่วมจำนวนกว่า 30 คน

บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยเริ่มตั้งแต่ 9.30 น. เป็นการบรรยายเรื่อง หลักการพื้นฐานที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค โดย เภสัชกร สมชาย ละอองพันธุ์ ผู้ประสานงานวิชาการ โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้ ผู้บรรยายได้สรุปให้เห็นสถานการณ์ผู้บริโภคที่กำลังประสบอยู่ในปัจจุบัน เป็นปัญหาจากระบบของงานคุ้มครองผู้บริโภคที่ล้าสมัย กฎระเบียบไม่สามารถตามทันกับการเปลี่ยนแปลงได้ ผู้บริโภคขาดความตระหนักถึงสิทธิตนเอง ละเลยการทำหน้าที่ สถานการณ์ด้านผลิตภัณฑ์ที่เข้ายังศูนย์ฯ

10.30 น. คุณชาคริต โภชะเรือง ได้บรรยายและทำกระบวนการกลุ่มด้วยการวิเคราะห์ปัญหาผู้บริโภคโดยใช้กระบวนการแบบ future search conferrence ให้ อสม. ร่วมกันวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ต่อมาได้ให้ อสม. แต่ละท่านเขียนข้อคิดเห็น เรื่องสิ่งที่สนใจทำในการเป็น อสม. ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี้เพื่อการทำกระบวนการให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่อไปในอนาคต

แสดงความคิดเห็น

« 7777
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง