กิจกรรม

สคบ.สงขลาประชุมทำความเข้าใจท้องถิ่นด้านถ่ายโอนภารกิจงานคุ้มครองผู้บริโภค

by wanna @September,18 2009 18.08 ( IP : 118...63 ) | Tags : กิจกรรม , เอกสารประกอบกิจกรรม
  • photo  , 591x443 pixel , 76,140 bytes.
  • photo  , 591x443 pixel , 80,435 bytes.

เปิดการสัมมนาไปเมื่อวันที่ 17  กันยายน  2552  ในเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคแก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค  งานนี้สำนักงานคณะอนุกรรมการเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการเพื่อสร้างรูปแบบการคุ้มครองผู้บริโภคในท้องถิ่น ซึ่งหลักจากมีการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาผู้บริโภค  และดำเนินการไกล่เกลี่ยเบื้องต้น  ซึ่งมีการจัดโครงสร้างให้ท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้สะดวก โดยใช้ศักยภาพของท้องถิ่นทั้งด้านบุคลากร อำนาจ  หน้าที่ และใช้การมีส่วนร่วมของชุมชนเข้ามาเป็นกรรมการดำเนินงาน

เปิดการสัมมนาโดยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา  ซึ่งท่านวิเคราะห์ได้น่าสนใจ  ถึงปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภค  โดยยกตัวอย่างปลาตัวเล็กกับปลาตัวใหญ่  ซึ่งหากเปรียบเทียบเปรียบเสมือนผู้บริโภคเป็นปลาตัวเล็กและผู้ประกอบการเป็นปลาตัวใหญ่ ซึ่งหากมีความไม่รู้  ขาดความตระหนัก ย่อมถูกเอาเปรียบแน่นอน ดังนั้นต้องทำให้ผู้บริโภคมีความเท่าเทียมกับผู้ประกอบการ จึงควรติดอาวุธในเรื่องความรู้  นอกจากนี้ต้องมีพี่เลี้ยงที่ทรงพลัง เพื่อคอยช่วยเหลือ พี่เลี้ยงในที่นี้อาจจะมาจากภาครัฐ เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค  ดังนั้นพี่เลี้ยงจึงควรทำงานเป็นทีมเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย สร้างเป็นโครงข่าย  การจะแก้ปัญหาผู้บริโภคต้องพัฒนาคนให้มีความรู้เท่าทัน จึงควรมีการจัดการความรู้ในเรื่องกฎหมาย ต้องทำให้ผู้บริโภคเข้มแข็ง  ดังคำกล่าวของขงเบ้ง ที่กล่าวไว้ว่า  “ ผู้คุ้มครองต้องเข้มแข็ง  ต้องเป็นผู้นำที่ดี ผู้นำที่ดี ต้องมีประสาทหูดี การได้ยินเสียงฟ้าร้องใช่จะบอกว่าประสาทหูดี การที่ประสาทหูดี คือ การได้ยินเสียงความทุกข์ยากของประชาชนที่แม้ยังไม่ได้เอ่ยร้อง”

จากข้อคิดดังกล่าวสะท้อนได้อย่างประจักษ์ว่า ท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้นำการพัฒนาในหลายมิติ จะเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง แก้ปัญหาการและคุ้มครองประชาชนของตนให้มีความปลอดภัย ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้สินค้าและบริการ

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 5121
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง