ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

เวที “สมัชชาผู้บริโภคฉลาดซื้อ”คนควนรู รู้ทันเขาจริงหรือ?

สมัชชาผู้บริโภคฉลาดซื้อ ถูดจัดขึ้นวันที่ 4 กันยายน 2551ณ ที่พักสงฆ์เกาะบก ตำบลควนรู อำเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา

            เทศบาลตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  เป็นพื้นที่หนึ่งซึ่งเป็นชุมชนกึ่งเมือง มีการทำงานในลักษณะการร่วมไม้ร่วมมือกันของพี่น้อง หรือที่เราเรียกว่าการทำงานภาคประชาสังคมเข้มแข็งโดดเด่นหลายด้านเป็นที่ยอมรับ โดยในวันนี้พี่น้องชาวบ้านและผู้นำชุมชนคนควนรูได้มาร่วมทำกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกันอีกครั้ง พวกเขามาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับผู้บริโภค
            ผู้เข้าร่วมเวที 100 คนโดยประมาณ แยกเป็นเด็ก 10 คนจากโรงเรียนโคกค่ายซึ่งเป็นระดับมัธยมแห่งเดียวของอบต.ควนรู นอกจากนั้น ยังมีกล่ม อสม. ข้าราชการ สื่อมวลชน(นักจัดรายการของวิทยุชุมชนของ อบต.ควนรู ) อปพร. พระสงฆ์ นับว่า หลากหลายกลุ่มคนและอาชีพ สำหรับเวทีในวันนี้เป็นการปูพื้นทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องผู้บริโภค ซึ่งหลายคนก็ยังไม่รู้เรื่องมากนัก แต่ทุกคนมีความสนใจ  สำคัญว่าเรื่องการบริโภคนี้มีผลกระทบต่อเขาอย่างไร เขาควรจะได้รับการคุ้มครองหรือมีสิทธิอะไรอย่างไรบ้าง


หลายคนมักคุ้นกับคำว่าบริโภคคือเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกิน แม้หลายคนจะรู้ว่าจริงๆแล้วนอกจากนั้นยังหมายรวมถึงเรื่องสิทธิและการคุ้มครองในเรื่องสินค้าและบริการต่างๆนานแล้วด้วย แต่ความจริงก็คือว่าเรื่องเหล่านี้กลับเป็นเรื่องไกลตัวไม่คุ้นเคย ที่จะเรียกร้องอย่างจริงจังเป็นเรื่องเป็นราว เป็นระบบ ยังถูกละเลยจากหน่วยงานผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งผู้บริโภคเอง รวมถึงความสามารถและโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในเรื่องสิทธิประโยชน์และการคุ้มครองต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย

เวที “สมัชชาผู้บริโภคฉลาดซื้อ” ในวันนี้ เกิดขึ้นพร้อมกับเจ้าของพื้นที่ คือพี่น้องชาวเทศบาลตำบลควนรู ได้เล็งเห็นร่วมกันกับสถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ (สวรส.ภาคใต้ มอ.) ภายใต้ “โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้” ที่ว่าด้วยเรื่องสิทธิและการคุ้มครองผู้บริโภคที่อยากให้ได้มารับรู้ด้วยกัน


เริ่มต้นด้วย ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสวรส.ภาคใต้ มอ. กล่าวถึงความสำคัญของการมีเครือข่ายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ความเป็นมาของโครงการ และชี้ให้เห็นว่าว่าเราทุกคนก็คือผู้บริโภคซึ่งต้องมาได้มาช่วยกันคิดช่วยกันทำเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคและพัฒนาระบบหรือกลไกให้ดีขึ้น โดยยกกรณีตัวอย่างให้ฟังว่าเมื่อ 2 ปีก่อนมีการสำรวจน้ำในหม้อต้มก๋วยเตี๋ยวพบสารตะกั่วเกินมาตรฐาน เรียกว่ามากกว่าน้ำในคลองเสียอีก เพราะหม้อต้มนั้นทำด้วยการบัดกรี โดนความร้อนก็ละลาย เราก็ต้องกินตะกั่วเข้าไป วิธีแก้ คือให้เกิดการคุ้มครองผู้บริโภค ต้องออกมาพิทักษ์สิทธิ์ กับสินค้าไม่ได้มาตรฐาน จ่ายแล้วบริการไม่ดี


        วัตถุประสงค์ของวันนี้อยากเห็นการรวมตัว สร้างเครือข่าย มีศูนย์ประสานงานรับเรื่องร้องเรียน อปพร. อสม. แกนนำเป็นคณะทำงาน  นักเรียนนักศึกษาเป็นอาสาสมัคร มีท้องถิ่น อบต. ราชการสนับสนุน เพื่อให้เกิดกระบวนการเข้มแข็งว่าเราคือสมัชชาผู้บริโภค สร้างเครือข่าย แล้วให้ชุมชนดูแลกันเอง อบต.ควนรู ชุมชนเข้มแข็ง องค์กรเข้มแข็งจะไปต่อได้อย่างไร คุณปาฏิหาริย์ บุญรัตน์ หรือน้าโถ ข้าราชการบำนาญ ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการในวันนี้แจ้งกับผู้เข้าร่วมเวที “สมัชชา ผู้บริโภคฉลาดซื้อ”ว่าในวันนี้จะมีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางวิทยุคลื่น FM 101.0MHz ซึ่งเป็นวิทยุชุมชนเครือข่ายพระพุทธศาสนา นับว่าเวทีสมัชชาผู้บริโภคฉลาดซื้อในวันนี้เป็น “สมัชชาทางอากาศ” ด้วยก็คงไม่ผิด

              ในเวที “สมัชชาผู้บริโภคฉลาดซื้อ”ในวันนี้เกิดจากความร่วมมืออย่างพร้อมเพรียง  ของทุกฝ่ายนับตั้งแต่ท่านเจ้าอาวาสที่มาอำนวยความสะดวกในเรื่องสัญญาณการถ่ายทอด นายกอบต.ในฐานะเจ้าภาพ ตลอดไปจนถึงนักเรียน กลุ่มแม่บ้าน อปพร. ชรบ. ทุกคนให้ความสนใจ การดำเนินการข้างเวทีไม่ว่าผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต.ทุกคนมีบทบาทหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันอย่างขันแข็ง
                กิจกรรมแรกในวันนี้จะแยกเป็น 5 กลุ่ม ร่วมกันตั้งชื่อกลุ่มที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค พูดคุยในประเด็นสถานการณ์ผู้บริโภคในพื้นที่ ให้มีตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอ ออกอากาศ(คนละ10-15นาที) จากการนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ผู้บริโภคในพื้นที่ อบต.ควนรู แล้ว พบว่า มีหลากหลายประเด็น เช่น อาหารที่มีการปนเปื้อนของสารเคมี ยาฆ่าแมลง สัญญาประกันชีวิตที่มักถูกตัวแทนขายประกันเอารัดเอาเปรียบในเรื่องสิทธิหรือเงื่อนไขประกัน เครื่องสำอางที่มีสารห้ามใช้ทำให้เสียโฉม เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความฟุ่มเฟือยในชีวิตประจำวัน

ช่วงบ่ายมีการเล่าประสบการณ์ด้านการโดนเอารัดเอาเปรียบ ซึ่งก็มีหลากหลายเรื่องราวที่ถูกถ่ายทอดผ่านเวที เช่นสิว ฝ้า ขึ้นหน้าหลังใช้เครื่องสำอางครีมหน้าเด้งที่โฆษณาว่าเห็นผลภายใน 3-7 วัน ไม่มีฉลากภาษาไทย หากเกิดปัญหาขึ้นจะสามารถเรียกร้องความรับผิดชอบจากหน่วยงานใด กรณี ของซื้อ 1 แถม 1 คือของคุณภาพไม่ดี มีตำหนิ
ขณะบางส่วนมองไปถึงเครื่องปัจจัยสังฆทาน เช่นเครื่องสังฆทานที่มีนมหมดอายุ คุณภาพกับราคาไม่สมเหตุสมผล เรื่องสารพิษปนเปื้อนในอาหาร เช่น ถั่วงอกที่มีสารฟอกขาว กรณีน้ำมันทอดซ้ำ ผักสวยแต่เหม็นยาฆ่าแมลง บางรายเล่ากรณีปลาเค็มมาทอดกินแล้วตาพร่าขาบวมหายใจไม่ออก กรณี ข้าวร้อนใส่โถรองถุงพลาสติกในงานประเพณีที่นิยมกันปฏิบัติกันในช่วงพักหลังๆ เนื่องจากคิดว่าสะดวกต่อการทำความสะอาด
กรณี ยาปลอมปุ๋ยปลอม
กรณีการโกงตาชั่งที่ตาชั่งไม่ได้โกงแต่แม่ค้าโกง เป็นต้น
กรณี การขายตรงหรือประกันชีวิตต่างๆ “นาทีทอง”ที่หลายคนเคยเจอเจอะ 100 ไม่ขายขาย 20 สุดท้ายก็เป็นของไร้คุณภาพ
กรณี ขายตรงแชร์ลูกโซ่ต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่นเครื่องดูดฝุ่น เครื่องออกกำลังกาย ซึ่งไม่ได้เป็นสิ่งจำเป็นจริงเท่ากับว่าแรงจูงใจจากโฆษณาชวนเชื่อหรือรางวัลของแถม โดยส่วนใหญ่จะเป็นของไม่มีคุณภาพและมาตรฐานจริง ที่แต่ละคนสะท้อนปัญหาออกมาส่วนใหญ่เป็นเรื่องใกล้ตัว ได้ถูกนำมาเล่าสู่กันฟังในเวที โดยสรุปก็คือผู้บริโภคได้รู้ประเด็นความจริงบางอย่าง มีความเข้าใจและตระหนักเรื่องข้อมูล แต่ยังไม่มีความรู้อย่างลึกซึ้งมากพอในการตัดสินใจและดำเนินการ ส่วนใบงานที่ 2 เข้ากลุ่มกันอีกครั้งแล้วเลือกประเด็นจากที่ฟังการรายงานจากทุกกลุ่ม ได้แก่กลุ่มที่หนึ่ง คนสามวัยใส่ใจบริโภค กลุ่มที่สอง น้ำพริกสมุนไพร กลุ่มที่สาม แชร์ข้าวสาร กลุ่มที่สี่ เด็กฉลาดซื้อ กลุ่มที่ห้า รักสุขภาพเช่นเขาบอกว่าในเรื่องอาหาร ถ้าเป็นไปได้ก็ปลูกเอง ที่ซื้อก็ล้างให้สะอาด หรืออย่าเลือกที่สวยเกินไป เรื่องของใช้ที่ชักชวน มีของแถม ทางที่ดีที่สุดคือไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้ขาย พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าฟุ่มเฟือย หรือ เครื่องตัดไฟไม่ได้คุณภาพต่างๆ ให้คุยกันหลายคน ถามผู้รู้ว่ามีมาตรฐานไหม แล้วบอกต่อ ในส่วนเรื่องประกันชีวิต แชร์ลูกโซ่ต่างๆก็ไม่ต้องทำตามที่นำเสนอ หรือศึกษารายละเอียดให้ดีก่อน
เด็กๆบอกว่า ภาชนะเลิกใช้พลาสติกได้ก็เลิกเช่นข้าวก็ควรใส่หม้อใส่โถ  น้ำมัน เลิกใช้น้ำมันใช้แล้ว นำไปทำไบโอดีเซล ปัญหายาฆ่าแมลงใช้ปุ๋ยธรรมชาติแทน ในมุมมองของการพัฒนาเครือข่ายผู้บริโภคนั้นก็คือ ผู้ผลิตหรือผู้ขายควรจะได้พูดคุยกันด้วย โดยมีแกนนำในการทำงาน เช่นอบต. อสม. ช่วยกันรณรงค์ให้รู้ให้ปฏิบัติ เริ่มจากตนเองก่อน รู้จักการวางแผนป้องกัน แก้ไขสถานการณ์ จัดเวทีกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ ชักชวนข้างนอกมาคุย ในเวที “ผู้บริโภคฉลาดซื้อ”วันนี้โดยสรุปก็คือเมื่อพบปัญหาที่เกิดขึ้น ค้นหาสาเหตุ และวิธีการแก้ไข ซึ่งจะน่าจะมีคนมาทำงานต่อ สำหรับวันนี้ก็คือการจัดตั้งคณะทำงาน โดยขอคณะกรรมการตัวแทนหมู่บ้านละ 1 คนและคนที่พร้อม ได้จำนวน 7 คน

ส่วนคณะทำงาน จะได้เชิญมาคุยต่อ รวมทั้งคนอื่นที่เหมาะสมแต่ไม่ได้มาเวทีในวันนี้ โดยจะมีเครือข่าย คือวิทยุพระพุทธศาสนา FM 101.0MHz ซึ่งจะจัดเป็นเวทีสมัชชาเพื่อหาวาระพูดคุยกันให้บ่อยๆเป็นประจำสม่ำเสมอ ต่อไปคนที่ทำงานจะได้คิดโครงการหรือกิจกรรมเองอาจจะเริ่มด้วยเรื่องหรือประเด็นที่สามารถแก้ปัญหาได้จริงปัจจุบันทันด่วน ออกแบบและวางกรอบขบวนคิด เช่นทำแผนที่ข้อมูลผู้บริโภคระดับตำบลต่อไป

Relate topics

Comment #1zzz
ZZYYTT
Posted @May,17 2018 15.30 ip : 172...52

nike roshe longchamp bags yeezy boost 350 adidas nmd jordan retro 13 hermes jordan retro adidas online shop foamposites nike prestos kobe byrant shoes nike huarache nike air zoom structure 19 air max 2018 jordan 6 michael kors purses michael kors outlet handbags yeezy boost 350 adidas iniki prada eyeglasses reebok outlet oakley sunglasses off white hoodie goyard handbags moncler sale nike flyknit racer gucci belts adidas eqt support adv nike lebron 11 yeezy boost 350 v2 nmd atlanta falcons jersey adidas tubular nike outlet store online shopping hermes birkin yeezy adidas ultra boost 3.0 hermes handbags adidas yeezy boost jordan 11 nike air force 1 damian lillard shoes huarache shoes ray ban sunglasses ferragamo belt nike roshe one adidas flux yeezy boost 350 adidas superstar ray ban sunglasses outlet pandora jewelry converse outlet store nike flyknit hermes belt stephen curry shoes yeezy shoes yeezy 500 blush yeezy 500 lebron james shoes bape hoodie tom ford sunglasses nike air max longchamp bags balenciaga sneakers adidas nmd golden goose outlet ray ban nike zoom nike polo true religion outlet air jordan michael kors outlet longchamp huarache shoes nike air presto links of london cheap oakley sunglasses michael kors factory outlet oakley ferragamo belt kyrie irving shoes vapormax goyard tote nike air max stephen curry shoes supreme clothing air max 90 adidas ultra boost westbrook shoes fitflops sale adidas yeezy goyard handbags off white hoodie tory burch shoes links of london nike shoes for women birkin bag zx flux adidas eqt support adv longchamp ray ban sunglasses true religion jeans air max 90 hogan outlet ray ban sunglasses longchamp yeezy shoes adidas tubular jordan retro bape hoodie nike roshe vans store yeezys moncler outlet jordan retro yeezy chrome hearts online oakley sunglasses adidas eqt goyard wallet goyard bags converse shoes lebron soldier 10 bape clothing cheap jordans adidas yeezy boost adidas yeezy kobe 9 nike air force nike air zoom pegasus 32 curry 5 pandora charms nhl jerseys 100% real jordans for cheap nike flyknit adidas ultra boost adidas yeezy yeezy boost 350 lebron 15 yeezy caterpillar boots links of london sale balenciaga speed nike air force 1 low adidas stan smith ray ban store adidas superstar UK true religion outlet oakley prada sunglasses michael kors nike roshe air max 2017 adidas eqt adidas yeezy boost basketball shoes longchamp handbags yeezy boost golden goose sneakers longchamp bags derrick rose shoes hermes belt adidas ultra boost nike air force 1 high ray ban oakley sunglasses nike cortez women nike air force 1 patriots jersey adidas stan smith kobe shoes calvin klein outlet converse shoes kate spade handbags balenciaga sneakers russell westbrook shoes hogan outlet online curry 5 cheap nhl jerseys asics gel kayano chrome hearts outlet balenciaga sneakers balenciaga longchamp kobe 11 russell westbrook shoes louboutin shoes ray ban aviator sunglasses christian louboutin shoes nike lebron 15 lebron shoes balenciaga shoes jordan 13 new england patriots jersey cheap nba jerseys yeezy sneakers tom ford glasses nike outlet store nike air zoom red bottoms kyrie 4 vibram fivefingers nmd adidas tubular x ultra boost 3.0 michael kors outlet online michael kors outlet ray ban sunglasses ysl handbags adidas gazelle sale kobe basketball shoes adidas yeezy kobe basketball shoes yeezy yeezy boost moncler outlet cheap jordans tory burch shoes nike huarache moncler jackets yeezy shoes longchamp handbags kobe shoes adidas nmd adidas nmd cheap nfl jerseys calvin klein underwear kayno nike huarache adidas outlet birkin bag nba jerseys nike air vapormax yeezy 700 kyrie 4 michael kors handbags nike shoes for men yeezy boost air force ones kate spade outlet yeezy boost 350 v2 air jordan 6 curry 4 paul george shoes true religion jeans nike zoom air max 270 adidas superstar nike hyperdunk kobe 11 christian louboutin shoes hermes bag cheap nfl jerseys china tom ford glasses adidas iniki runner ultra boost curry 4 cheap oakley sunglasses hermes birkin moncler irving shoes yeezy shoes nike free run vans shoes yeezy boost 350 v2 oakleys sunglasses adidas tubular UK ray ban rayban sunglasses cheap mlb jerseys adidas nmd chrome hearts moncler adidas tubular nike hyperdunk yeezy boost oakley pandora bracelet fenty puma jordan shoes adidas store yeezy 500 pandora charms yeezy shoes michael kors outlet nike cortez moncler yeezy boost 350 v2 jordan 4 yeezy tom ford sunglasses true religion iniki jordan shoes air max dior sunglasses yeezy boost 350 cheap jordan shoes air max roshe run yeezys vans outlet nike air max shoes pandora bracelet pandora jewelry huaraches lebron 15 nike roshe run air jordan 11 ray ban sunglasses online nike roshe one fitflops sale clearance adidas yeezy nike air max 2018 goyard nike air force off white clothing michael kors outlet adidas stan smith women james harden shoes chrome hearts kobe 9 d rose shoes lebron 13 nfl jerseys yeezy boost 350 v2 nike dunk low mlb jerseys burberry outlet online michael kors handbags michael kors timberland outlet nike mercurial van cleef arpels lebron soldier 11 kobe sneakers hermes belts timberland shoes curry shoes salvatore ferragamo belt oakleys sunglasses adidas stan smith men basketball shoes adidas pure boost golden goose moncler jackets nike sneakers michael kors outlet store vans shoes nike air max 90 jordan 12 christian louboutin kobe byrant shoes moncler jackets adidas shoes nike flyknit trainer nmd r1 air jordans nike air max 2017 pureboost yeezy boost 350 yeezy boost 350 v2 adidas yeezy real jordans for sale cheap lacoste outlet adidas nmd r1 longchamp longchamps hermes belts oakley sale golden goose sneakers pure boost kd shoes yeezy wave runner 700 nike basketball shoes supreme clothing nike air max 90 gucci belt adidas gazelle michael kors outlet retro jordans lacoste online shop caterpillar shoes nike air max nike hyperdunk 2017 balenciaga harden shoes nike running shoes paul george shoes ferragamo sale yeezy boost 350 yeezy yeezy shoes moncler jackets puma fenty lebron 14 burberry outlet nike huarache kyrie 3 pg 1 kevin durant shoes vanvan cleef and arpels adidas stan smith uk asics running shoes crazy explosive hyperdunks michael kors outlet adidas ultra boost 3.0 longchamp handbags curry shoes nike shoes supreme hoodie michael kors handbags jordan shoes lacoste polo hermes belt golden goose nike dunks lebron 15 shoes nike mercurial vapor air jordan 12 yeezy shoes john wall shoes converse outlet asics sneakers

แสดงความคิดเห็น

« 5121
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง