โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะสะบ้า อ.เทพา

แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย

by wanna @January,18 2018 08.57 ( IP : 202...133 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะสะบ้า อ.เทพา
ชุดโครงการ แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย
ผู้รับผิดชอบโครงการ น.ส. ยัซมีน หะมะ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2561 - 30 เมษายน 2561
งบประมาณ 50,000.00 บาท
พี่เลี้ยงติดตามสนับสนุนโครงการ
  • wannawanna(Owner)
  • ยัซมีนยัซมีน(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

เพื่อให้ผู้บริการใน รพ.สต. สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

กิจกรรมสำคัญ

ให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและให้บริการน้ำดื่มสมุนไพรแก่ผู้มารับบริการใน รพ.สต.เกาะสะบ้า

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้มารับบริการใน รพ.สต.เกาะสะบ้า

พื้นที่ดำเนินการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา
สถานภาพโครงการ กำลังดำเนินโครงการ

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยยัซมีนยัซมีนเมื่อ 17 มีนาคม 2561 23:45:58
Project owner
แก้ไขโดย ยัซมีน เมื่อ 17 มีนาคม 2561 23:49:24 น.

ชื่อกิจกรรม : ให้ความรู้พร้อมสาธิตแก่ผู้ป่วยในคลินิก NCD

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ป่วยในคลินิก NCD มีความรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

กิจกรรมตามแผน

ให้ความรู้พร้อมสาธิตในเมนูแกงเลียง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้ความรู้พร้อมสาธิตในเมนูแกงเลียง

ผลตามแผน

ผู้ป่วยในคลินิก NCD สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ร้อยละ 70 สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 200.00 0.00 400.00 0.00 0.00 600.00
22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยยัซมีนยัซมีนเมื่อ 17 มีนาคม 2561 23:31:09
Project owner
แก้ไขโดย ยัซมีน เมื่อ 17 มีนาคม 2561 23:35:05 น.

ชื่อกิจกรรม : น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้มารับบริการใน รพ.สต. สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

กิจกรรมตามแผน

บริการน้ำสมุนไพรให้แก่ผู้ที่มารับบริการใน รพ.สต.

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

บริการน้ำสมุนไพรให้แก่ผู้ที่มารับบริการใน รพ.สต.

ผลตามแผน

ผู้มารับบริการใน รพ.สต.สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ร้อยละ70ผู้มารับบริการใน รพ.สต.สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 300.00 200.00 0.00 0.00 500.00
14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยยัซมีนยัซมีนเมื่อ 17 มีนาคม 2561 22:44:23
Project owner
แก้ไขโดย ยัซมีน เมื่อ 17 มีนาคม 2561 23:11:20 น.

ชื่อกิจกรรม : ให้ความรู้พร้อมสาธิตแก่ อสม.

คุณภาพกิจกรรม : 2

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความรู้แก่อสม.ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และเผยแพร่แก่ผู้อื่นได้

กิจกรรมตามแผน

ให้ความรู้และพร้อมสาธิตแก่ อสม. ในเมนูยำตะไคร้

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้ความรู้เกี่ยวกับตำรับอาหารพร้อมสาธิตการทำเมนู ยำตะไคร้ 

ผลตามแผน

อสม.สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และสามารถเผยแพร่แก่ประชาชนได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ร้อยละ50 อสมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและเผยแพร่แก่ประชาชนได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 200.00 300.00 400.00 0.00 0.00 900.00
9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยยัซมีนยัซมีนเมื่อ 17 มีนาคม 2561 22:29:22
Project owner
แก้ไขโดย ยัซมีน เมื่อ 17 มีนาคม 2561 22:35:42 น.

ชื่อกิจกรรม : น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการใน รพ.สต.และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

กิจกรรมตามแผน

บริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้ป่วย ที่มารับบริการใน รพ.สต.เกาะสะบ้า

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้บริการน้ำสมุนไพรแก่ผู้มารับบริการใน รพ.สต.

ผลตามแผน

ผู้มารับบริการมีความสนใจสำหรับการให้ความรู้เรื่องสมุนไพรและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ร้อยละ70ผู้มารับบริการใน รพ.สต.มีความสนใจและจำนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 200.00 0.00 300.00 0.00 0.00 500.00

แสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลทั่วไป (สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ กรุณาส่งรายงานพี่เลี้ยง)

« 3106
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง