โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองรำ อ.สะเดา

แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย

by wanna @January,12 2018 11.27 ( IP : 202...136 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ 61-ข-011
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการขยายผลตำรับอาหารเป็นยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองรำ อ.สะเดา
ชุดโครงการ แผนงานโภชนาการและอาหารคุณภาพเพื่อให้มีโภชนาการสมวัย
ผู้รับผิดชอบโครงการ น.ส.ฮานีส ยุนุ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2561 - 30 เมษายน 2561
งบประมาณ 50,000.00 บาท
พี่เลี้ยงติดตามสนับสนุนโครงการ
  • wannawanna(Owner)
  • hanishanis(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

1.เพื่อให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานได้รู้จักสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรค 2.เพื่อให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานประทานอาหารและดื่มน้ำสมุนไพรที่มีส่วนช่วยในการรักษาโรค 3.ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานได้รู้จักการทำอาหารให้เหมาะกับโรค

กิจกรรมสำคัญ

1.แนะนำสมุนไพร 2.แจกหนังสือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร 3.บรรยายวิธีการทำอาหารและน้ำสมุนไพร 4.แลกเปลี่ยนความรู้,ถาม-ตอบ 5.ให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารและดื่มน้ำสมุนไพร

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ป่วยNCD

พื้นที่ดำเนินการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองรำ
สถานภาพโครงการ กำลังดำเนินโครงการ

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยhanishanisเมื่อ 18 เมษายน 2561 23:40:03
Project owner
แก้ไขโดย hanis เมื่อ 19 เมษายน 2561 00:42:52 น.

ชื่อกิจกรรม : ให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยNCD

  • photo อบรมกลุ่มผู้ป่วยNCDอบรมกลุ่มผู้ป่วยNCD
  • photo อบรมกลุ่มผู้ป่วยNCDอบรมกลุ่มผู้ป่วยNCD
  • photo อบรมกลุ่มผู้ป่วยNCDอบรมกลุ่มผู้ป่วยNCD
  • photo อบรมกลุ่มผู้ป่วยNCDอบรมกลุ่มผู้ป่วยNCD

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้ป่วยNCDได้รู้จักสมุนไพรมากขึ้น 2.เพื่อให้ผู้ป่วยNCDได้รับประทานอาหารและดื่มน้ำสมุนไพร 3.เพื่อให้ผู้ป่วยNCDประกอบอาหารให้ถูกกับโรค

กิจกรรมตามแผน

แนะนำสมุนไพร แจกคู่มือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร บรรยายวิธีการทำอาหาร ถามตอบ ให้ผู้ป่วยรับประทานข้าวยำสมุนไพรแลดื่มนำสมุนไพร

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

แนะนำสมุนไพร แจกคู่มือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร บรรยายวิธีการทำอาหาร ถามตอบ ให้ผู้ป่วยรับประทานข้าวยำสมุนไพรแลดื่มนำสมุนไพร

ผลตามแผน

ผู้มารับบริการมีความสนใจคู่มือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ร้อยละ80 ผู้มารับบริการมีความสนใจคู่มือตำรับอาหารเป็นยาสมุนไพร

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผู้มารับบริการมาน้อยกว่าที่คาดไว้

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 700.00 2,148.00 2,357.00 0.00 0.00 5,205.00

แสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลทั่วไป (สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ กรุณาส่งรายงานพี่เลี้ยง)

« 6865
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง