ขยายรูปแบบตลาดอาหารปลอดภัยศูนย์อาหารตลาดกรีนเวย์หาดใหญ่

แผนงานอาหารปลอดภัย

by wanna @October,20 2017 14.32 ( IP : 14...228 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ ขยายรูปแบบตลาดอาหารปลอดภัยศูนย์อาหารตลาดกรีนเวย์หาดใหญ่
ชุดโครงการ แผนงานอาหารปลอดภัย
ผู้รับผิดชอบโครงการ มนตรี ลีลาวิชิตชัย
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤศจิกายน 2560 - 29 เมษายน 2561
งบประมาณ 100,000.00 บาท
พี่เลี้ยงติดตามสนับสนุนโครงการ
 • wannawanna(Owner)
 • montreemontree(Owner)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

 

กิจกรรมสำคัญ

 

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนทั่วไปและวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา

พื้นที่ดำเนินการ GREENWAY FOOD STATION
สถานภาพโครงการ กำลังดำเนินโครงการ

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
1 เมษายน 2561 เวลา 19:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmontreemontreeเมื่อ 10 เมษายน 2561 19:32:34
Project owner
แก้ไขโดย montree เมื่อ 10 เมษายน 2561 19:38:11 น.

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสมู๊ตตี้

 • photo กิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสมู๊ตตี้กิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสมู๊ตตี้
 • photo กิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสมู๊ตตี้กิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสมู๊ตตี้
 • photo กิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสมู๊ตตี้กิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสมู๊ตตี้
 • photo กิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสมู๊ตตี้กิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสมู๊ตตี้
 • photo กิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสมู๊ตตี้กิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสมู๊ตตี้
 • photo กิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสมู๊ตตี้กิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสมู๊ตตี้
 • photo กิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสมู๊ตตี้กิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสมู๊ตตี้
 • photo กิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสมู๊ตตี้กิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสมู๊ตตี้
 • photo กิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสมู๊ตตี้กิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสมู๊ตตี้

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

จัดกิจกรรมสาธิตและสอนการทำ เมนูเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแบบง่ายๆ สามารถกลับไปทำที่บ้านได้จริง

กิจกรรมตามแผน

จัดกิจกรรมสาธิตและสอนการทำ เมนูเครื่องดื่มสุขภาพแบบง่ายๆ สามารถกลับไปทำที่บ้านได้จริง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จัดกิจกรรมสาธิตและสอนการทำ เมนูเครื่องดื่มสุขภาพแบบง่ายๆ สามารถกลับไปทำที่บ้านได้จริง

ผลตามแผน

ผู้เข้าร่วมสามารถทำเมนูเครื่องดื่มสุขภาพที่สอนได้ 

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้เข้าร่วมมีความสนใจและได้ทดลองทำเมนูเครื่องดื่มสุขภาพตามสูตรที่แนะนำไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

มีความต้องการหาผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากกว่านี้ในอนาคต

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 มีนาคม 2561 เวลา 19:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmontreemontreeเมื่อ 10 เมษายน 2561 19:21:07
Project owner
แก้ไขโดย hamida เมื่อ 19 เมษายน 2561 11:51:04 น.

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสลัดโรลสายรุ้ง

 • photo กิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสลัดโรลสายรุ้งกิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสลัดโรลสายรุ้ง
 • photo กิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสลัดโรลสายรุ้งกิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสลัดโรลสายรุ้ง
 • photo กิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสลัดโรลสายรุ้งกิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสลัดโรลสายรุ้ง
 • photo กิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสลัดโรลสายรุ้งกิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสลัดโรลสายรุ้ง
 • photo กิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสลัดโรลสายรุ้งกิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสลัดโรลสายรุ้ง
 • photo กิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสลัดโรลสายรุ้งกิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสลัดโรลสายรุ้ง
 • photo กิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสลัดโรลสายรุ้งกิจกรรม WORKSHOP เมนูสุขภาพ เมนูสลัดโรลสายรุ้ง

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความรู้และสอนการทำเมนูสุขภาพแบบง่ายๆ และสามารถทำเองที่บ้านได้จริง

กิจกรรมตามแผน

จัดกิจกรรมสาธิตและสอนการทำ เมนูสุขภาพแบบง่ายๆ สามารถกลับไปทำที่บ้านได้จริง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จัดกิจกรรมสาธิตและสอนการทำ เมนูสุขภาพแบบง่ายๆ ได้แก่ สลัดโรลสายรุ้ง และสามารถกลับไปทำที่บ้านได้จริง

ผลตามแผน

ผู้เข้าร่วมสามารถทำเมนูสุขภาพที่สอนได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถทำได้เมนูสุขภาพ เมนูสลัดโรลสายรุ้งได้และรว่มรับประทานอย่างเอร็ดอร่อย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

มีความต้องการหาผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากกว่านี้ในอนาคต

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,060.00 0.00 600.00 1,923.00 0.00 0.00 5,583.00
30 มีนาคม 2561 เวลา 18:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmontreemontreeเมื่อ 18 เมษายน 2561 14:40:00
Project owner
แก้ไขโดย hamida เมื่อ 19 เมษายน 2561 11:43:43 น.

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม เท่ห์กินผัก น่ารักกินผลไม้

 • photo กิจกรรม เท่ห์กินผัก น่ารักกินผลไม้กิจกรรม เท่ห์กินผัก น่ารักกินผลไม้
 • photo กิจกรรม เท่ห์กินผัก น่ารักกินผลไม้กิจกรรม เท่ห์กินผัก น่ารักกินผลไม้
 • photo กิจกรรม เท่ห์กินผัก น่ารักกินผลไม้กิจกรรม เท่ห์กินผัก น่ารักกินผลไม้
 • photo กิจกรรม เท่ห์กินผัก น่ารักกินผลไม้กิจกรรม เท่ห์กินผัก น่ารักกินผลไม้
 • photo กิจกรรม เท่ห์กินผัก น่ารักกินผลไม้กิจกรรม เท่ห์กินผัก น่ารักกินผลไม้
 • photo กิจกรรม เท่ห์กินผัก น่ารักกินผลไม้กิจกรรม เท่ห์กินผัก น่ารักกินผลไม้
 • photo กิจกรรม เท่ห์กินผัก น่ารักกินผลไม้กิจกรรม เท่ห์กินผัก น่ารักกินผลไม้
 • photo กิจกรรม เท่ห์กินผัก น่ารักกินผลไม้กิจกรรม เท่ห์กินผัก น่ารักกินผลไม้
 • photo กิจกรรม เท่ห์กินผัก น่ารักกินผลไม้กิจกรรม เท่ห์กินผัก น่ารักกินผลไม้

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

ส่งเสริมให้ผู้บริโภค ทานผัก ผลไม้ ให้มากขึ้น

กิจกรรมตามแผน

ส่งเสริมให้ผู้บริโภค ทานผัก ผลไม้ ให้มากขึ้น 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ลูกค้าที่ มาใช้บริการศูนย์อาหาร ถ่ายรูปกับฉากถ่ายรูป ส่งเสริมเรื่องการทางผัก ผลไม้ แล้วแชร์ผ่าน Facebook รับผลไม้ไปทานฟรี

ผลตามแผน

ให้ผู้มาใช้บริการ ได้สนใจทางผัก ผลไม้ เพื่อสุขภาพ กันมากขึ้น

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้มาใช้บริการให้ความสนใจ ในการถ่ายรูปเพื่อรับผลไม้

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ครั้งต่อไปจะเน้นในการรับประทานผักให้มากขึ้น 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 4,101.00 2,250.00 0.00 0.00 0.00 6,351.00
16 มีนาคม 2561 เวลา 17:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmontreemontreeเมื่อ 10 เมษายน 2561 19:47:32
Project owner
แก้ไขโดย hamida เมื่อ 19 เมษายน 2561 11:40:03 น.

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเมนูที่ใช่ใส่ใจสุขภาพ

 • photo กิจกรรมเมนูที่ใช่ใส่ใจสุขภาพกิจกรรมเมนูที่ใช่ใส่ใจสุขภาพ
 • photo
 • photo กิจกรรมเมนูที่ใช่ใส่ใจสุขภาพกิจกรรมเมนูที่ใช่ใส่ใจสุขภาพ
 • photo กิจกรรมเมนูที่ใช่ใส่ใจสุขภาพกิจกรรมเมนูที่ใช่ใส่ใจสุขภาพ
 • photo กิจกรรมเมนูที่ใช่ใส่ใจสุขภาพกิจกรรมเมนูที่ใช่ใส่ใจสุขภาพ
 • photo กิจกรรมเมนูที่ใช่ใส่ใจสุขภาพกิจกรรมเมนูที่ใช่ใส่ใจสุขภาพ
 • photo กิจกรรมเมนูที่ใช่ใส่ใจสุขภาพกิจกรรมเมนูที่ใช่ใส่ใจสุขภาพ
 • photo กิจกรรมเมนูที่ใช่ใส่ใจสุขภาพกิจกรรมเมนูที่ใช่ใส่ใจสุขภาพ

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคเลือกบริโภคอาหาร เมนูที่ดีต่อสุขภาพ 

กิจกรรมตามแผน

กรีนเวย์ฟู้ดสเตชั่นร่วมกับผู้ค้าในศูนย์อาหาร จัดทำเมนูเพื่อสุขภาพในแต่ละร้านค้า โดยลูกค้าท่านใดที่เลือกสั่งเมนูสุขภาพจากร้านค้า สามารถนำสลิปใบเสร็จมาแลกเครื่องดื่มสมุนไพรได้ฟรี 1 แก้ว

ส่วนผู้ประกอบการที่เข้าร่วม ทำเมนูสุขภาพนั้น ก็มีรางวัลแจกให้เมื่อโครงการสิ้นสุด 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ผู้บริโภคที่เลือกซือเมนูสุขภาพจากร้านค้า เช่น ผัดไทไม่ใส่ผงชูรส , สลัดผัก , สุกี้ไม่ใส่ผงชูรส ฯลฯ สามารถนำสลิปมาแลกรับเครื่องดื่มสมุนไพรฟรี 

ผลตามแผน

กระตุ้นให้ผู้บริโภคเลือกสั่งเมนูเพื่อสุขภาพ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายตัวเอง

ส่วนผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเพราะตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ อีกทั้งมีลุ้นรางวัลด้วย

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้บริโภคให้ความสนใจในการสั่งเมนูสุขภาพมาก เพราะได้รับเครื่องดื่มสมุนไพรฟรี 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เห็นสมควรที่จะทำกิจกรรมนี้อีกในครั้งถัดไป 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 6,140.00 148.00 0.00 0.00 6,288.00
5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmontreemontreeเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2561 13:54:54
Project owner
แก้ไขโดย hamida เมื่อ 19 เมษายน 2561 11:25:50 น.

ชื่อกิจกรรม : อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ4.0 หลักสูตรสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร แก่ผู้ประกอบการในกรีนเวย์ฟู๊ดสเตชั่น

 • photo อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ4.0 หลักสูตรสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร แก่ผู้ประกอบการในกรีนเวย์ฟู๊ดสเตชั่นอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ4.0 หลักสูตรสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร แก่ผู้ประกอบการในกรีนเวย์ฟู๊ดสเตชั่น
 • photo อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ4.0 หลักสูตรสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร แก่ผู้ประกอบการในกรีนเวย์ฟู๊ดสเตชั่นอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ4.0 หลักสูตรสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร แก่ผู้ประกอบการในกรีนเวย์ฟู๊ดสเตชั่น
 • photo อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ4.0 หลักสูตรสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร แก่ผู้ประกอบการในกรีนเวย์ฟู๊ดสเตชั่นอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ4.0 หลักสูตรสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร แก่ผู้ประกอบการในกรีนเวย์ฟู๊ดสเตชั่น
 • photo อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ4.0 หลักสูตรสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร แก่ผู้ประกอบการในกรีนเวย์ฟู๊ดสเตชั่นอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ4.0 หลักสูตรสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร แก่ผู้ประกอบการในกรีนเวย์ฟู๊ดสเตชั่น
 • photo อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ4.0 หลักสูตรสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร แก่ผู้ประกอบการในกรีนเวย์ฟู๊ดสเตชั่นอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ4.0 หลักสูตรสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร แก่ผู้ประกอบการในกรีนเวย์ฟู๊ดสเตชั่น
 • photo อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ4.0 หลักสูตรสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร แก่ผู้ประกอบการในกรีนเวย์ฟู๊ดสเตชั่นอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ4.0 หลักสูตรสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร แก่ผู้ประกอบการในกรีนเวย์ฟู๊ดสเตชั่น
 • photo อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ4.0 หลักสูตรสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร แก่ผู้ประกอบการในกรีนเวย์ฟู๊ดสเตชั่นอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ4.0 หลักสูตรสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร แก่ผู้ประกอบการในกรีนเวย์ฟู๊ดสเตชั่น
 • photo อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ4.0 หลักสูตรสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร แก่ผู้ประกอบการในกรีนเวย์ฟู๊ดสเตชั่นอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ4.0 หลักสูตรสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร แก่ผู้ประกอบการในกรีนเวย์ฟู๊ดสเตชั่น
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ประกอบการในศูนย์อาหารกรีนเวย์ฟู้ดสเตชั่นได้มีความเข้าใจถึงหลักการพื้นฐานของสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

กิจกรรมตามแผน

ทางตลาดกรีนเวย์ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ4.0 หลักสูตรสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร แก่ผู้ประกอบการในกรีนเวย์ฟู๊ดสเตชั่น

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ทางตลาดกรีนเวย์ได้เชิญเจ้าหน้าที่จากเทศบาล - คุณพรรณี อภิชาตพัฒนศิริ นักวิชาการสุขาภิบาล ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุข เทศบาลนครหาดใหญ่ - คุณสุกัญดา เหมืองทอง และ คุณพิชามณ ติปะวาโร
มาเป็นทีมวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้และตอบข้อซักถามแก่ผู้ประกอบการ


และกิจกรรมที่เสริมมาคือ Macthing model โดยการประสานกับกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการกรีนโซนในตลาดกรีนเวย์ ที่จะสั่งน้ำสมุนไพรจากการปลูกแบบปลอดสารเคมี มาใช้เป็น เครื่องดื่มมาบริการให้กับผู้ประกอบการที่มาเข้าร่วมอบรม

ผลตามแผน

ให้ผู้ประกอบการมีความตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญของสุขาภิบาลผู้สัมผัสอาหาร ที่มีความสำคัญต่ออาชีพของตน และนำไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนา ธุรกิจของตนเอง

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้ประกอบการให้ความสนใจในการเข้ารับการอบรม จำนวน .... คน และผู้ประกอบการมีการกลับไปปรับปรุงลักษณะการทำงานและพื้นที่ของตัวเอง ให้ถูกหลักสุขาภิบาล 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหาคือทางตลาดจะร่วมกับเทศบาลโดยมีการสุ่มตรวจติดตามเป็นระยะๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถรักษามาตรฐานได้อย่างสม่ำเสมอ 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
5,700.00 1,233.00 3,730.00 0.00 0.00 0.00 10,663.00
23 ธันวาคม 2560 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmontreemontreeเมื่อ 9 มกราคม 2561 20:51:02
Project owner
แก้ไขโดย hamida เมื่อ 19 เมษายน 2561 10:39:06 น.

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม กินและก้าว

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

ให้ผู้บริโภคได้ร่วมกิจกรรมกินและก้าวหลังจากทานอาหารในศูนย์อาหารเสร็จและได้ร่วมกันทำบุญในโครงการก้าว 

กิจกรรมตามแผน

กิจกรรมกินและก้าว  เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคออกกำลังกายหลังทานอาหารเสร็จ โดยการเดินไปยังจุด Check point ต่างๆในตลาดและถ่ายรูปมาแสดง เพื่อรับคูปองลุ้นรางวัลและเงินบริจาคให้กับ โครงการก้าว ของตูน บอดี้สแลม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้ผู้บริโภคได้ร่วมกิจกรรมกินและก้าวหลังจากทานอาหารในศูนย์อาหารเสร็จและได้ร่วมกันทำบุญในโครงการก้าว 

ผลตามแผน

ให้ผู้บริโภค ได้เดินออกกำลังกายในตลาดหลังจากที่ทานอาหารเสร็จ

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้บริโภคสนใจในกิจกรรมและสนใจในการบริจาคเงินให้กับโครงการก้าว ของตูน บอดี่ สแลม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหา คือ กติกาเกี่ยวกับเรื่องการรับคูปองลุ้นของรางวัลที่จะต้องมีการ ถ่ายรูป เช็คอิน และแชร์  ทำให้ผู้บริโภคบางคนรู้สึกไม่สะดวก  จึงได้ปรับกติกาให้ง่ายมากขึ้น

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 ธันวาคม 2560 เวลา 18:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmontreemontreeเมื่อ 9 มกราคม 2561 20:34:33
Project owner
แก้ไขโดย hamida เมื่อ 19 เมษายน 2561 11:08:50 น.

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม กินและก้าว

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคออกกำลังกาย 

กิจกรรมตามแผน

กิจกรรมกินและก้าว  เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคออกกำลังกายหลังทานอาหารเสร็จ โดยให้ลูกค้ายื่นใบเสร์จจากการทานอาหารและให้เดินไปยังจุด Check point ต่างๆในตลาดและถ่ายรูปมาแสดง เพื่อรับคูปองลุ้นรางวัลและเงินบริจาคให้กับ โครงการก้าว ของตูน บอดี้สแลม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้ผู้บริโภคได้ร่วมกิจกรรมกินและก้าวหลังจากทานอาหารในศูนย์อาหารเสร็จและได้ร่วมกันทำบุญในโครงการก้าว 

ผลตามแผน

ให้ผู้บริโภค ได้เดินออกกำลังกายในตลาดหลังจากที่ทานอาหารเสร็จ

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้บริโภคสนใจในกิจกรรมและสนใจในการบริจาคเงินให้กับโครงการก้าว ของตูน บอดี่ สแลม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหา คือ กติกาเกี่ยวกับเรื่องการรับคูปองลุ้นของรางวัลที่จะต้องมีการ ถ่ายรูป เช็คอิน และแชร์  ทำให้ผู้บริโภคบางคนรู้สึกไม่สะดวก  จึงได้ปรับกติกาให้ง่ายมากขึ้น

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,100.00 12,864.00 990.00 6,280.00 0.00 0.00 22,234.00
28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmontreemontreeเมื่อ 9 มกราคม 2561 19:37:18
Project owner
แก้ไขโดย hamida เมื่อ 19 เมษายน 2561 10:42:57 น.

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน

 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน
 • photo กิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกินกิจกรรม กินอย่างไรไม่ให้เกิน

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้บริโภค มีความสนใจในการเลือกบริโภคอาหาร ให้เหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย

กิจกรรมตามแผน

รณรงค์ส่งเสริม ให้ผู้บริโภคเข้าใจ ถึงการบริโภคอาหารปริมาณที่เหมาะสมกับร่างกาย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

1.มีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการบริโภคอาหารในปริมาณที่เหมาะสมกับร่างกาย
2. จัดกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถามโดยการ ใช้ Application Calorie quiz:Food and Drink  พร้อมรับของรางวัล
3.เชิญวิทยากรนักโภชนาการ มาให้ความรู้ในช่วง 19.00 น. เรื่องการบริโภคอาหารให้พอเหมาะและเพียงพอกับร่างกาย

ผลตามแผน

ต้องการให้ผู้บริโภคสนใจและเข้าใจ ถึงการบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย

ผลที่เกิดขึ้นจริง

 1. กิจกรรมการตอบคำถามผ่าน application ได้รับความสนใจมาก เนื่องจากเป็นเกมส์ที่ได้วัดความรู้เกี่ยวกับแคลลอรี่ของอาหาร และมีการแจกของรางวัลในการร่วมสนุก
 2. เกิดป้ายประชาสัมพันธ์ในตลาดกรีนเวย์จำนวน 6 ป้าย เพื่อให้ผู้บริโภคตระหนักถึงการบริโภคแต่พอดี
 3. เกิดฉาก X-stand โครงการตลาดอาหารปลอดภัย
 4. มีการตั้งฉากถ่ายรูปให้กับคนมาใช้บริการตลาดกรีนเวย์ เพื่อรณรงค์และส่งเสริมการซื้อและทานอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.การกระตุ้นด้วยการใช้เกมส์ ทำให้ผู้บริโภคเกิดความสนุก แต่การดึงผู้บริโภคให้สนใจมาร่วมสนุก ยังคงต้องใช้ลักษณะของการให้รางวัลเป็นการดึงดูดใจอยู่

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 660.00 8,041.00 0.00 0.00 11,701.00
3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 19:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmontreemontreeเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2560 19:06:25
Project owner
แก้ไขโดย hamida เมื่อ 19 เมษายน 2561 10:45:53 น.

ชื่อกิจกรรม : ปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดี

 • photo ปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดีปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดี
 • photo ปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดีปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดี
 • photo ปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดีปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดี
 • photo ปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดีปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดี
 • photo ปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดีปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดี
 • photo ปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดีปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดี
 • photo ปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดีปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดี
 • photo ปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดีปรับหน่อย เปลี่ยนนิด ชีวิต ดี๊ดี

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคปรับพฤติกรรมการกิน ลด หวาน มัน เค็ม

กิจกรรมตามแผน

จัดทำ ความรู้ และข่าวสาร เกี่ยวกับข้อมูลอาหารปลอดภัย และโภชนาการเพื่อสุขภาพ 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ใช้การติดป้ายเตือนผู้บริโภค ณ จุดซื้อ เกี่ยวกับการลดการเติมเครื่องปรุงรส ในด้านการลด หวาน มัน เค็ม  และมีวิทยากรนักโภชนาการจากโรงพยาบาลสงขลานึรินทร์ มาให้ความรู้โดยกระจายเสียงตามสายไปทั้งตลาด โดยจัดกิจกรรม 2 อาทิตย์

ผลตามแผน

1.ให้ผู้ค้าได้ช่วยกันส่งเสริมผู้บริโภค ณ จุดซื้อ 2.ผู้บริโภคมีความสนใจข้อมูลผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นในตลาด

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผู้บริโภคให้ความสนใจมากในช่วงที่มีกิจกรรมให้ความรู้ โดยมีการแลกเปลี่ยนสอบถามเรื่องโภชนาการ และเข้าร่วมกิจกรรมแจกของรางวัลที่มีกติกาว่า ให้ผู้บริโภคที่มาใช้บริการในตลาด (ซื้อของ) ถ่ายรูปกับฉาก "ปรับหน่อยเปลี่ยนนิดชีงิตดีดี๊" และโพสลงโซเซียล

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

แนวทางในการพัฒนา คือใช้การจัดกิจกรรม ที่มีรางวัลแจกให้เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเข้ามาร่วมกิจกรรมและสนใจข่าวสาร ข้อมูลที่ประชาสัมพันธ์

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,700.00 0.00 0.00 7,184.00 0.00 0.00 10,884.00

แสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลทั่วไป (สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ กรุณาส่งรายงานพี่เลี้ยง)

« 5121
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง