อื่น ๆ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแผนการส่งเสริมการอ่าน กลุ่มระบัดใบ

by wanna @September,03 2014 14.52 ( IP : 202...15 ) | Tags : อื่น ๆ , กิจกรรม
  • photo  , 640x478 pixel , 47,113 bytes.
  • photo  , 640x478 pixel , 31,674 bytes.
  • photo  , 640x857 pixel , 57,768 bytes.
  • photo  , 640x478 pixel , 43,993 bytes.

ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2557 โครงการบูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาวะด้านอาหารและโภชนาการ
กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา ได้มีโอกาสได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานกับภาคีเครือข่าย ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. และบุคลากรสำนักฝ่ายภาคีสัมพันธ์ฯ สสส. การประชุมในครั้งนี้เพื่อให้ต้องการระดมความคิดเห็น ถึงแนวทางการเชื่อมการทำงานของภาคี สสส. เพื่อให้เครือข่ายได้รู้จักกันและสนับสนุนการทำงานร่วมกันได้ และในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานในครั้งต่อไปจะใช้พื้นที่จังหวัดสงขลา จากนั้นในวันที่ 1 กันยายน ทุกคนได้ร่วมเรียนรู้การทำงานของกลุ่มระบัดใบ โดยลงพื้นที่โรงพยาบาลสุขสำราญ เพื่อไปดูการทำงานของ อสม. ที่ปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือให้กับเด็กและเยาวชน และเยี่ยมชมห้องสมุด 24 ชั่วโมงในชุมชน ที่ใช้บ้านของแกนนำ อสม.
เปิดเป็นห้องสมุดให้เด็กๆ และพ่อแม่ ผู้ปกครองได้มายืมหนังสือไปอ่านให้ลูกหลานฟัง

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 3326
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง