Akrapong Vechayanont Akrapong Vechayanont อัครพงษ์ เวชยานนท์ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

เพื่อเป็นการแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และอื่น ๆ โปรดติดตามอ่านได้ที่ http://gotoknow.org/blog/akrapong/toc และ http://gotoknow.org/blog/akrapong/toc?page=2

สัมมนาการปฏิรูปกฎหมายกับการปฏิรูปประเทศ

บันทึกประสบการณ์งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และการปฏิรูปกฎหมาย

by Akrapong Vechayanont @March,07 2011 16.49 ( IP : 118...132 )

คณะกรรมการสรรหากรรมการปฏิรูปกฎหมาย ร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปและคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป ให้มีการจัดการสัมมนาการปฏิรูปกฎหมายกับการปฏิรูปประเทศ เพื่อสื่อสารข้อมูลและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกระบวนการปฏิรูปกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ  อีกทั้งเพื่อเผยแพร่พระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญและการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายซึ่งจะมีภาระหน้าที่ที่จะมีผลต่อประชาชน รวมทั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมายให้สาธารณชนและสื่อมวลชนรับทราบในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องเมจิก ๓ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

สนใจติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ที่ legalreform@oja.go.th

แสดงความคิดเห็น

« 5268
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง