ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคโรงเรียนธีราศรมพุนพิน

ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคโรงเรียนธีราศรมพุนพิน

สถานที่

ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค

โรงเรียนธีราศรมพุนพิน

80 ถนน ต้นโพธิ์ ต.ท่าข้าม

อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

84130

เบอร์ติดต่อ

โทรศัพท์ 077-311380

โทรสาร  077-240270

ผู้ประสานงาน

1.นางเพ็ญศรี นิติพนากุล  อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมคุ้มครองผู้บริโภค โทรศัพท์ 077-240270,077-311380  

รายละเอียดของหน่วยงาน / องค์กร / เครือข่าย

บทบาทหน้าที่

1.พัฒนาศักยภาพแกนนำชุมนุมในการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคภายในโรงเรียน

2.พัฒนาศักยภาพด้านคุ้มครองผู้บริโภคของนักเรียนในโรงเรียน

3.ดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น สหกรณ์ร้านค้า ร้านอาหารในโรงเรียน เป็นต้น

4.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านคุ้มครองผู้บริโภค เช่น การจัดบอร์ดนิทรรศการ การออกเสียงตามสาย เป็นต้น

ช่องทางการร้องเรียน

1.ร้องเรียนด้วยตนเอง

2.ทางจดหมาย

3.ทางโทรศัพท์ 077--240270,077-311380  

ชุดบทเรียน-ความรู้

หัวข้อเจ้าของวันที่

สมาชิก

ชื่อJoinedPosting
twoseadj - owner 30 มี.ค. 53 Allowed
 

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน