Home ผู้บริโภคสีเขียว
ผู้ปริโภคสีเขียว
ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอาทิตย์ที่ 08 พฤษภาคม 2011 เวลา 14:11 น.


    1.ครัวใบโหนด

       ตั้งอยู่  ณ  อาคารเลขที่  129/9       หมู่ที่ 2 ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร   เป็นร้านอาหารตั้งอยู่ริมถนนสายหลักสงขลา – ระโนด   หมายเลขโทรศัพท์ 074-331973  และ   089 -8705529    

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2011 เวลา 05:06 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัยในจังหวัดสงขลา PDF พิมพ์ อีเมล
วันอาทิตย์ที่ 08 พฤษภาคม 2011 เวลา 14:10 น.

- โรงพยาบาลที่นำผักไร้สารเคมีมาเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารให้แก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาล  เพื่อให้ผู้ป่วยฟื้นฟูสุขภาพได้เร็วขึ้นจากการได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย   ได้แก่
1. โรงพยาบาลสงขลา     ถนนสงขลา - ระโนด
ชื่อผู้ประสานงาน  นางพยอม  ดวงภักดี
หมายเลขโทรศัพท์ 074 -380059

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2011 เวลา 06:02 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 รูปภาพมาใหม่

Left direction
Right direction