Home อำเภอรัตภูมิ
อำเภอรัตภูมิ
นางดรุณี แก้วมี PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฏาคม 2011 เวลา 11:57 น.

ข้อมูลแหล่งเพาะปลูกพืชผักไร้สารเคมี

อำเภอรัตภูมิ

 

   1. ชื่อกลุ่ม    กลุ่มปลูกผักคูหาใต้

   2. ชื่อหัวหน้ากลุ่ม   นางดรุณี   แก้วมี 

.      จำนวนสมาชิก 15 ครอบครัว

  3.. สถานที่ติดต่อ...175/3 หมู่ที่14   ตำบลคูหาใต้  อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา

  5. ที่ตั้งแหล่งเพาะปลูก หมู่ที่ 14 ตำบลคูหาใต้  อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา

  6. จำนวนพื้นที่ที่ปลูก.........3 ไร่

  7. ประเภทพืชผัก. .  ผักกาดขาว  ผักคะน้า มะเขือยาว  ผักบุ้ง มะเขือเปราะ พริก 

 8 .แหล่งจำหน่าย......ตลาดนัดในหมู่บ้าน    ตลาดนัดอบต.ควนรู

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฏาคม 2011 เวลา 11:58 น.
 
กลุ่มห้องเรียนท้องนา PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2011 เวลา 02:04 น.

ข้อมูลแหล่งเพาะปลูกพืชผักไร้สารเคมี

อำเภอรัตภูมิ 

 

 ชื่อเกษตรกร/กลุ่ม...ห้องเรียนท้องนา

 

 ชื่อประธานหรือหัวหน้ากลุ่ม.นายประสิทธิ์ อิสระทะ

 จำนวนสมาชิกในกลุ่ม 4 ครอบครัว

 ชื่อผู้ประสานงาน นางณัฑฐวรรณ อิสระทะ

 

สถานที่ติดต่อ..69 หมู่ 1 บ้านโคกหาร ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

 

หมายเลขโทรศัพท์.   081-5422649.

 

ที่ตั้งแหล่งเพาะปลูก หมู่ 1 และหมู่ 6 บ้านโคกหาร ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา..

จำนวนพื้นที่ที่ปลูก 2 -3 ไร่

 

ประเภทพืชผัก ผักพื้นบ้าน ผักบุ้ง ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง ผักฮ่องเต้ ถั่วฝักยาว ข้าว ผักเหลียง

แหล่งจำหน่าย.  ตลาดนัดในหมู่บ้าน

รายละเอียดอื่นๆ......มีเครือข่าย คือ กลุ่มสมาชิกอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ำคลองภูมี ซึ่งปลูกพืชร่วมสวนยาง

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2011 เวลา 04:08 น.
 รูปภาพมาใหม่

Left direction
Right direction