Home อำเภอสทิงพระ
อำเภอสทิงพระ
นางอุไรวรรณ พันธุเวทย์ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2011 เวลา 08:38 น.

 

ข้อมูลแหล่งเพาะปลูกพืชผักไร้สารเคมี

อำเภอสทิงพระ


1. ชื่อเกษตรกร/กลุ่ม.. อิงพฤกษ์

2. ชื่อประธานหรือหัวหน้ากลุ่ม......นางอุไรวรรณ พันธุเวทย์

จำนวนสมาชิกในกลุ่ม 20 ครอบครัว

3. สถานที่ติดต่อ....100/1 หมู่ ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

4. หมายเลขโทรศัพท์...........087-3935078.

5. ที่ตั้งแหล่งเพาะปลูก........ หมู่ที่ 3 - 4  ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ

6. จำนวนพื้นที่ที่ปลูก 10 ไร่

7. ประเภทพืชผัก....ผักบุ้ง โหระพา กระเพรา คะน้า มะเขือกลม มะเขือยาว ข้าว

8. .แหล่งจำหน่าย.......ตลาดในชุมชน และส่งโรงพยาบาลสงขลา

9. รายละเอียดอื่นๆ

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2011 เวลา 08:28 น.
 
คุณปราณี มณีดุลย์ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอาทิตย์ที่ 08 พฤษภาคม 2011 เวลา 16:51 น.

 

ข้อมูลแหล่งเพาะปลูกพืชผักไร้สารเคมี

 

อำเภอสทิงพระ


 

1. ชื่อเกษตรกร/กลุ่ม นารวม

.

 

2. ชื่อประธานหรือหัวหน้ากลุ่ม นางปราณี มณีดุลย์

.

จำนวนสมาชิกในกลุ่ม 25 ครอบครัว

 

3. สถานที่ติดต่อ 111 หมู่ 8 ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา4. หมายเลขโทรศัพท์ 089-977746965. ที่ตั้งแหล่งเพาะปลูก หมู่ที่ 7- 8 .ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ6. จำนวนพื้นที่ที่ปลูก 25 ครอบครัว รวมเนื้อที่ 25 ไร่

7. ประเภทพืชผัก....ข้าว ถั่วเขียว ข้าวโพด ผักต่างๆ8. .แหล่งจำหน่าย ตลาดในหมู่บ้าน ส่งให้แก่โรงพยาบาลสทิงพระและ โรงพยาบาลหาดใหญ่

9. รายละเอียดอื่นๆ ผลผลิตข้าวมีตลอดปี ส่วนผักมีผลผลิตตามฤดูกาล

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 13 กรกฏาคม 2011 เวลา 03:56 น.
 รูปภาพมาใหม่

Left direction
Right direction