Home อำเภอกระแสสินธุ์
อำเภอกระแสสินธุ์
นางสุพร น้อยสำลี PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2011 เวลา 04:53 น.

 

ข้อมูลแหล่งเพาะปลูกพืชผักไร้สารเคมี

อำเภอกระแสสินธุ์


1. ชื่อเกษตรกร/กลุ่ม เกษตรไร้สารเคมี อำเภอกระแสสินธุ์

2. ชื่อประธานหรือหัวหน้ากลุ่ม นางสุพร น้อยสำลี

จำนวนสมาชิกในกลุ่ม 30 ครอบครัว

3. สถานที่ติดต่อ 112 หมู่ 2 ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 90270

4. หมายเลขโทรศัพท์ 083-6569386

5. ที่ตั้งแหล่งเพาะปลูก หมู่ที่ 1- 3 .ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์

6. จำนวนพื้นที่ที่ปลูก 15 ไร่

7. ประเภทพืชผัก..พริก ฟักเขียว มะเขือ. ผักกินใบต่างๆ..เช่น คะน้า กวางตุ้ง ผักฮ่องเต้ ตำลึง ผักชี ผักบุ้ง โหระพาฯลฯ

8. .แหล่งจำหน่าย ส่งให้แก่ โรงพยาบาลสงขลา และโรงพยาบาลหาดใหญ่

9. รายละเอียดอื่นๆ ปลานิล ขนมพื้นบ้าน

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2011 เวลา 08:27 น.
 รูปภาพมาใหม่

Left direction
Right direction