Home อำเภอหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่
นายเจริญพงค์ ประทุมทอง PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2011 เวลา 04:51 น.

 

ข้อมูลแหล่งเพาะปลูกพืชผักไร้สารเคมีอำเภอหาดใหญ่

 

alt 

 

 

 1. ชื่อเกษตรกร   นายเจริญพงค์ ประทุมทอง

 

2. สถานที่ติดต่อ 888 หมู่ที่3 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

 

 3. หมายเลขโทรศัพท์ 083  - 6517925

 

 4. ที่ตั้งแหล่งเพาะปลูก 888 หมู่ที่3 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

 

5. จำนวนพื้นที่ที่ปลูก 2 ไร่ 2 งาน

 

6. ประเภทพืชผัก ผักกาดขาว ผักกวางตุ้ง ผักฮ่องเต้  มะเขือยาว พริก

 

7. แหล่งจำหน่าย ตลาดนัดในชุมชน

 

8. รายละเอียดอื่นๆ  -

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2011 เวลา 06:41 น.
 
ดวงดาวฟาร์มเห็ด PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2011 เวลา 02:22 น.

ข้อมูลแหล่งเพาะปลูกพืชผักไร้สารเคมี

    อำเภอหาดใหญ่

alt

    1. ชื่อกิจการ ดวงดาวฟาร์มเห็ด.

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2011 เวลา 06:46 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
คุณวัลลภ ธรรมรักษา PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤษภาคม 2011 เวลา 09:42 น.

ข้อมูลแหล่งเพาะปลูกพืชผักไร้สารเคมี

อำเภอหาดใหญ่

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 03 กรกฏาคม 2011 เวลา 14:19 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
นายชัยวัฒน์ บัวสาย. PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤษภาคม 2011 เวลา 09:39 น.

ข้อมูลแหล่งเพาะปลูกพืชผักไร้สารเคมี

อำเภอหาดใหญ่


แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤษภาคม 2011 เวลา 12:59 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
นางเกริ่น ชิตพงษ์ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤษภาคม 2011 เวลา 09:39 น.

 ข้อมูลแหล่งเพาะปลูกพืชผักไร้สารเคมี

อำเภอหาดใหญ่


แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2011 เวลา 04:28 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 2

รูปภาพมาใหม่

Left direction
Right direction