Home อำเภอเมือง
อำเภอเมือง
กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านสวนตูล PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2011 เวลา 02:13 น.

alt

ข้อมูลแหล่งเพาะปลูกพืชผักไร้สารเคมี

 อำเภอเมือง

   ชื่อเกษตรกร/กลุ่ม   กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านสวนตูล

   ชื่อประธานหรือหัวหน้ากลุ่ม  นางสมถวิล  รักษ์วงศ์        

    จำนวนสมาชิกในกลุ่ม  12 ครอบครัว

 สถานที่ติดต่อ  61/1  หมู่ที่ 5 ตำบลเขารูปช้าง  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  

 หมายเลขโทรศัพท์  081-4520287

 ที่ตั้งแหล่งเพาะปลูก  หมู่ที่ 5 ตำบลเขารูปช้าง  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา.

 จำนวนพื้นที่ที่ปลูก   2  ไร่  

   ประเภทพืชผัก     ผักบุ้งจีน

   แหล่งจำหน่าย   ตลาดสวนตูลและตลาดในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

         รายละเอียดอื่นๆ

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2011 เวลา 07:13 น.
 
นายสวัสดิ์ แก้วรองกูล PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤษภาคม 2011 เวลา 08:04 น.

 ข้อมูลแหล่งเพาะปลูกพืชผักไร้สารเคมี 

       อำเภอเมือง

alt

 

   1. ชื่อเกษตรกร   นายสวัสดิ์   แก้วรองกูล

   2. สถานที่ติดต่อ  45 หมู่ที่ 4  ตำบลพะวง  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา

   3. หมายเลขโทรศัพท์  081  - 3688558

   4. ที่ตั้งแหล่งเพาะปลูก 45 หมู่ที่ 4  ตำบลพะวง  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา

   5. จำนวนพื้นที่ที่ปลูก  84 ตารางเมตร

   6. ประเภทพืชผัก ผักกาดขาว   ผักกวางตุ้ง  ผักฮ่องเต้   คะน้า  กระเจี๊ยบเขียว  ผักบุ้ง

   7. .แหล่งจำหน่าย  ตลาดนัดในละแวกข้างเคียงพื้นที่ปลูก

          8. รายละเอียดอื่นๆ  ชื่อผลิตภัณฑ์สวนผักวัยทอง

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2011 เวลา 02:39 น.
 รูปภาพมาใหม่

Left direction
Right direction