Home Joomla! Default บทความมาใหม่ บริโภคผักอย่างปลอดภัย ได้คุณค่า
บริโภคผักอย่างปลอดภัย ได้คุณค่า PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 13 กรกฏาคม 2011 เวลา 04:14 น.

alt ผักเป็นแหล่งอาหารซึ่งให้วิตามินและเกลือแร่ที่ดี ทั้งยังสามารถช่วยลดระดับไขมันในเลือด ลดปัญหาท้องผูก  และให้ประโยชน์อื่นๆอีกมากมาย แต่ผู้บริโภคอาจมีความเสี่ยงจากการตกค้างของสารเคมีฆ่าแมลงที่เกษตรกรนำมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต  ดังนั้นเพื่อลดสารพิษดังกล่าวจึงอาจเลือกบริโภคผักจากวิธีดังนี้

 

1. ซื้อผักจากแหล่งที่เชื่อถือได้

2. กินผักตามฤดูกาลเพราะพืชที่ปลูกตามฤดูกาลไม่ต้องใช้สารเคมีบำรุงและกำจัดศัตรูพืชมาก

3. ปลูกผักกินเอง

4. ล้างผักให้ถูกวิธี ได้แก่

4.1. ลอกหรือปอกเปลือก แล้วแช่น้ำสะอาดนาน 5-10 นาที จากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งลดปริมาณสารพิษตกค้างได้ร้อยละ 27-72

4.2. แช่น้ำปูนใส นาน 10 นาที จากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง ลดปริมาณสารพิษตกค้างได้ร้อยละ 34-52

4.3. การใช้ความร้อน ลดปริมาณสารพิษตกค้างได้ร้อยละ 48-50

4.4 แช่น้ำด่างทับทิม นาน 10 นาที (ด่างทับทิม 20-30 เกล็ด ผสมน้ำ 4 ลิตร) ล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง ลดปริมาณสารพิษตกค้างได้ร้อยละ 35-43

4.5 ล้างด้วยน้ำไหลจากก๊อก นาน 2 นาที ลดปริมาณสารพิษตกค้างได้ร้อยละ 25-39

4.6 แช่น้ำซาวข้าว นาน 10 นาที และล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง ลดปริมาณสารพิษตกค้างได้ร้อยละ 29-38

4.7 แช่น้ำส้มสายชูหรือเกลือป่น (น้ำส้มสายชูหรือเกลือป่น 1 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำ 4 ลิตร) และล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง ลดปริมาณสารพิษตกค้างได้ร้อยละ 29-38

4.8 แช่น้ำยาล้างผัก นาน 10 นาที และล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง ลดปริมาณสารพิษตกค้างได้ร้อยละ 22-36

เกร็ดเล็กน้อยในการปรุงอาหารผักให้ได้คุณค่า

1. การหั่นผักแล้วล้างน้ำจะทำให้วิตามินซีในผักสูญเสียไป  เพราะวิตามินซีสลายตัวได้ง่ายในน้ำ ดังนั้น จะต้องล้างผักก่อนแล้วจึงหั่น และเมื่อหั่นเสร็จแล้ว ควรปรุงทันที

2. หลังปรุงแล้วควรรับประทานทันที เพราะการทำทิ้งไว้นาน ๆ หลังปรุง จะทำให้สิ่งมีคุณค่าทางอาหารสูญเสียไปได้

3. วิธีการหุงต้มผักทุกชนิดล้วนมีผลต่อการสูญเสียวิตามินซี เนื่องจากวิตามินซีละลายน้ำได้ ดังนั้นการรับประทานผักต้ม จะต้องรับประทานน้ำแกงด้วย การต้มควรจะต้มในน้ำน้อย ๆ และใช้เวลาสั้น ๆ

4. การปรุงอาหารจำพวกผัก ถ้าเติมน้ำส้มสายชูลงไปเล็กน้อย จะช่วยเพิ่มรสชาติอาหาร และรักษาวิตามินซีไว้ด้วย

5. เครื่องครัวที่ใช้ผัดหรือต้มผัก ควรเป็นพวกเหล็ก เพราะจะทำให้วิตามินสูญเสียน้อยกว่าพวกทองแดง

……………………………………………

เอกสารอ้างอิง

ฝ่ายตรวจวิเคราะห์สารเคมีและบริการเครื่องมือ กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช กรมส่งเสริมการเกษตร. 2554. การล้างผักผลไม้ให้สะอาดหลายวิธี. วันที่ 17 มิถุนายน 2554. [online] แหล่งที่มา: http://scratchpad.wikia.com/wiki/การล้างผักผลไม้ให้สะอาดหลายวิธี.

สำนักบริการคอมพิวเตอร์. 2545. ผักรักษาโรค. วันที่ 17 มิถุนายน 2554. [online] แหล่งที่มา: http://www.ku.ac.th/e-magazine/october45/know/vegetable.html.

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฏาคม 2011 เวลา 18:15 น.
 

รูปภาพมาใหม่

Left direction
Right direction