Home อำเภอหาดใหญ่ ดวงดาวฟาร์มเห็ด
ดวงดาวฟาร์มเห็ด PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2011 เวลา 02:22 น.

ข้อมูลแหล่งเพาะปลูกพืชผักไร้สารเคมี

    อำเภอหาดใหญ่

alt

    1. ชื่อกิจการ ดวงดาวฟาร์มเห็ด.

 

  2. ชื่อผู้ประสานงาน  นายนาบุญ  นาวาบุญนิยม       

    

   3. สถานที่ติดต่อ  440 ถนนกาญจนวนิชย์  ตำบลบ้านพรุ  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา.  

 

   4. หมายเลขโทรศัพท์  074  -384908 -9

   5. ที่ตั้งแหล่งเพาะเห็ด  440 ถนนกาญจนวนิชย์  ตำบลบ้านพรุ  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  

 

   6. ประเภทเห็ดที่เพาะ  เห็ดนางรมและเห็ดนางฟ้า  ส่วนเห็ดประเภทอื่นๆเพาะตามที่ลูกค้าสั่ง   เน้นการเพาะเชื้อเห็ดเพื่อจำหน่ายเป็นหลัก

 

         7. .แหล่งจำหน่าย มีลูกค้ามารับที่บ้าน

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2011 เวลา 06:46 น.
 

รูปภาพมาใหม่

Left direction
Right direction