Home เกี่ยวกับเรา
สู่เส้นทางตลาดสีเขียวเพื่อความยั่งยืนและเป็นจริง PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 13:59 น.

 เกษตรสีเขียวในสงขลาเกิดจากผลการตรวจสารเคมีที่ห้ามใช้ในอาหารสด 6 ชนิดในจังหวัดสงขลา  ได้แก่ บอแรกซ์ สารกันรา สารฟอกขาว   ฟอร์มาลีน สารเร่งเนื้อแดง และยาฆ่าแมลง  ตามนโยบายความปลอดภัยด้านอาหารของกระทรวงสาธารณสุข  ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบันพบว่าการตกค้างของยาฆ่าแมลงในผักผลไม้เป็นปัญหาที่พบมากกว่าสารเคมีชนิดอื่น ทั้งนี้ผักผลไม้ที่จำหน่ายมีทั้งที่เป็นพืชผักในท้องถิ่นและนำมาจากพื้นที่ห่างไกลซึ่งไม่ทราบแหล่งปลูก   จึงเกิดคำถามว่าหากผู้บริโภคต้องการบริโภคพืชผักที่ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง   ในจังหวัดสงขลาจะมีแหล่งปลูกพืชผักดังกล่าวหรือไม่และปรากฏในท้องที่ใดบ้าง
การรวบรวมข้อมูลในที่นี้อาจยังไม่ครอบคลุมข้อมูลทั้งหมดในจังหวัดสงขลา  หากท่านใดมีข้อมูลที่จะแบ่งปัน  เว็บไซด์นี้ยินดีเป็นพื้นที่เผยแพร่ข้อมูล เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 07 กรกฏาคม 2011 เวลา 05:20 น.
 

รูปภาพมาใหม่

Left direction
Right direction