Home Joomla! Default บทความมาใหม่ Hydroponic … ปลูกผักปลอดสารด้วยชีววิธี
Hydroponic … ปลูกผักปลอดสารด้วยชีววิธี PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 14:11 น.

การปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์ คือ การปลูกพืชในน้ำที่มีธาตุอาหารพืชละลายอยู่ หรือการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารพืช ทดแทนการปลูกพืชในดินที่เราใช้ในการปลูกพืชในการเกษตรทั่วไป คำศัพท์ในภาษากรีกที่มีความหมายว่า การเกษตร คือ Geoponics  ซึ่งคำว่า Hydroponics เป็นคำผสมระหว่างคำ 3 คำ คือ ไฮโดร (Hydro) หมายถึง น้ำ   โปโนส (Ponos) เป็นคำที่มาจากภาษากรีก หมายถึง การทำงาน อิกส์ (Ics) หมายถึง ศาสตร์หรือศิลปะ  รวมความ คือ วอเตอร์-เวิร์คกิ้ง (Water-working) หมายถึงการทำงานของน้ำที่มีสารละลายธาตุอาหารผ่านรากพืช ซึ่งต้องมีการควบคุมอุณหภูมิของสารละลายธาตุอาหารพืช ให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช


ปัจจุบัน การปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์มีเทคนิคที่คิดค้นใหม่ๆเกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบ ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะการปลูกพืชในน้ำ (water culture) เท่านั้น บางกรณีมีการใช้วัสดุปลูก (substrate) ทดแทนดินทั้งหมดและรดด้วยสารละลายธาตุอาหารพืช ซึ่งเรามักเรียกว่า ซับส์เทรต คัลเจอร์ (substrate culture) หรือ มีเดีย คัลเจอร์ (media culture) หรือ แอกกรีเกตไฮโดรโปนิกส์ (aggregate hydroponics) เทคนิคดังกล่าวนิยมเรียกว่า การปลูกโดยไม่ใช้ดิน หรือการปลูกพืชไร้ดิน (soilless culture) ซึ่งวิธีการปลูกพืชรูปแบบนี้มีด้วยกัน หลายรูปแบบดังนี้

1. Nutrient Film Technique (NFT) คือ การปลูกพืชโดยให้รากพืชแช่อยู่ในรางน้ำสารละลายธาตุอาหารที่ไหลผ่านเป็นฟิล์มบางๆประมาณ 2-3 มิลลิเมตรอย่างช้าและต่อเนื่อง

2. Deep Flow Technique (DFT) คือ การปลูกพืชโดยให้รากพืชแช่อยู่ในกระบะน้ำสารละลายธาตุอาหารที่มีระดับความลึกประมาณ 2-15 ซ.ม.

3. Dynamic Root Floating Technique (DRFT) คือ การปลูกพืชที่มีรูปแบบผสมผสานระว่าง NFT และ DFT โดยให้รากพืชแช่อยู่ในรางน้ำสารละลายธาตุอาหารที่ไหลผ่านโดยมีระดับความสูงของน้ำในรางมากกว่าแบบ NFT อย่างช้าและต่อเนื่อง

ส่วนปัญหาที่พบเจอเป็นส่วนใหญ่ในการปลูกผักไฮโดรก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของโรคและแมลงศัตรูพืชต่างๆ เช่น หนอนใยผัก เพลี้ยไฟ ไรแดง  รวมถึงเชื้อราที่ทำให้เกิดอาการรากเน่าโคนเน่า แล้วถ้าเราประสบปัญหาเรื่องเชื้อรา เราจะสามารถแก้ไขได้อย่างไร วันนี้ชมรมเกษตรปลอดสารพิษมีคำตอบให้ครับ  “ ไตรโคเดอร์มา ” เป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่จัดอยู่ในจำพวกของเชื้อราชั้นสูง มีความสามารถในการควบคุมและกำจัดโรคของพืชที่มีสาเหตุมาจากเชื้อราได้อย่างกว้างขวางซึ่ง  เชื้อไตรโคเดอร์ มาสามารถควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น เชื้อราพิเทียม (โรคเน่าระดับดิน กล้ายุบ กล้าเน่า) เชื้อราไฟท๊อฟเธอรา (โรคโคนเน่า) เชื้อราฟิวซาเรียม (โรคเหี่ยว) เชื้อราสเคลอโรเทียม (โรคโคนเน่า เหี่ยว) เชื้อราไรซ็อคโทเนีย (โรคเน่าระดับดิน กล้ายุบ กล้าเน่า) โดยใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา 1 กก. ผสมน้ำ 200 ลิตร แล้วปล่อยลงในระบบรางน้ำหรือใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา 100 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร แล้วฉีดพ่นให้ทั่วแปลงหรือทั่วทั้งต้นจนชุ่มโชก ฉีดพ่น 5 - 7 วัน/ครั้ง สะดวกวิธีการไหนก็เลือกใช้กันนะครับหรือว่าจะใช้ทั้ง 2 วิธีก็ไม่ว่ากัน หากเกษตรกรท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์ของทางชมรมฯ ต้องการข้อมูลและคำแนะนำ หรือต้องการคำปรึกษาด้านการเกษตรกรรม สามารถติดต่อได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ โทร. 0-2986-1680-2 หรือติดต่อมายังที่ผู้เขียนโดยตรงที่ โทร. 08-4644-7342 ยินดีให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจทุกท่านครับ
เขียนและรายงานโดย นายสัจจกานต์ หาญนวกิจ (นักวิชาการชมรมฯ)
ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com
 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฏาคม 2011 เวลา 10:59 น.
 

รูปภาพมาใหม่

Left direction
Right direction