บล็อก (Blog)

บันทึกล่าสุด

บันทึกประสบการณ์งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และการปฏิรูปกฎหมาย » องค์กรเอกชนด้านแรงงาน ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โปรดคอยติดตาม
Akrapong Vechayanont
ตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบกรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายพ.ศ. .... เมื่อวันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓ นั้นขอให้องค์อรเอกชนด้านแรงงาน ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โปรดคอยติดตามข่าวสารการประกาศเพื่อทราบเมื่อกฎหมมีต่อ »
บันทึกประสบการณ์งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และการปฏิรูปกฎหมาย » บันทึกด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และการปฏิรูปกฎหมาย
Akrapong Vechayanont
เพื่อเป็นการแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และอื่น ๆ โปรดติดตามอ่านได้ที่http://gotoknow.org/blog/akrapong/tocและ http://gotoknow.org/blog/akrapong/toc?page=2มีต่อ »
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล » ตะลึง ประกาศผลวิเคราะห์ชี้ชัด ผักสตูลพบสารเคมีเพียบ
joyrx8
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลได้ประกาศผลการวิเคราะห์ สารปนเปื้อนในอาหารสดที่จำหน่ายในตลาดสด พบปัญหาสำคัญ ผักสดมีการปนเปื้อนยาฆ่าแมลงสูง น่าตกใจกลัว บร๊อคโคลี่ กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก ใบบัวบก เป็น4 อันดับที่พบสารเคมี ส่วนปลาเค็มไม่น้อยหน้า พบสูงเช่นเดียวกัน เร่งเตือนภัยและแนะนำผู้บริโภครับมือ สุ่มเสี่ยงนำมีต่อ »
อย.น้อย โรงเรียนระโนดวิทยา » เยี่ยมชมและเป็นกำลังใจแก่เว็บ อย.น้อยโรงเรียนระโนดวิทยา
Oryor Ranotwittaya school
ขณะนี้ ชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภคโรงเรียนระโนดวิทยา อ.ระโนด จังหวัดสงขลา ได้พัฒนานวตกรรมด้านการสื่อสารระหว่างสมาชิก บุคคลทั่วไป เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้วยการพัฒนาเว็บบล็อกของ ชุมนุม อย.น้อย สำหรับวัตถุประสงค์ของการพัฒนา คือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้มีต่อ »
ซุปเปอร์ผู้บริโภค » คำแนะนำ การใช้คอนแทคเลนส์อย่างถูกวิธี
Super NUCHI
อ่า.....ใครที่ใช้คอนเเทคเลนส์ เพราะสายตาสั้น ยาว หรือ ใช้เพื่อความสวยงามกลมโต บ้องเเบ๊ว ก็ดีอ่านทางนี้สักนิด นะจ๊ะ:pข้อแนะนำการดูแลรักษาคอนแทคเลนส์ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนหยิบจับเลนส์เพื่อสุขภาพตาที่ดี ควรหยุดใส่เลนส์ 1 วันต่อสัปดาห์ล้างตลับแช่เลนส์ให้สะอาดอยู่เสมอควรใส่เลนส์ก่อนแต่งหน้มีต่อ »