หน่วยชั่ง ตวง วัด

หน่วยชั่ง ตวง วัด

รีเฟรช
หน่วยชั่ง ตวง วัด
สามแยกสำโรง ถนนสงขลา-นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 074-311899

1.เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เป็นสมาชิกของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสงขลา

2.มีหน้าที่ดูแลด้านปริมาณสินค้า เช่น น้ำหนักแก๊ส ขนาดไข่ มาตรฐานเครื่องชั่ง เป็นต้น

3.การออกตรวสอบเฝ้าระวังด้านมาตรฐานเครื่องชั่ง และปริมาณสินค้า

อีเมลล์:songkhla@cbwmthai.org

1.สายด่วนแม่บ้าน 1569

2.โทรศัพท์ 074-311899

3.ร้องเรียนด้วยตนเอง

4.ร้องเรียนทางจดหมาย